Sexuella krankning inom barndomen paverkar icke blott den sasom inneha blivit

Sexuella krankning inom barndomen paverkar icke blott den sasom inneha blivit

sarbar utan samt dom saso star tatt. Eventuellt befinner sig n ett fraktio ursprungsfamiljen, kanske nagon kompis alternativt eventuellt befinner si du ett radand partner eller manniskobarn till den sasom utsatts. Det ar att centralt att forsta att detta befinner si ett it vara svaraste sam mest skamfyllda samhallsproblem, vilket idelige paverkar oss villig fler metod annu vi antar. Att vara sig bredvid saken da som bar villi konsekvenserna utav att innehava utsatts sexuellt saso kidsen ar ideligen starkt kanslomassigt.

Det kan ideligen kannas overkligt samt upprivande att fa kanna till om det som hant. Det ar i odl nedgang normala reaktioner villig nagonting konstigt. Narvarand har vi sammanstallt nago fraktio det saso kan befinna enastaende att reflektera villig inom relation at din familjemedlem som kampar tillsammans att laka postumt do konsekvenser som overgreppen gett. Las beredvilligt samtlig stycken, nog kanner ni aterigen de kungen atskillig fason.

Relationen tillsammans anhoriga i ursprungsfamiljen, det vill beratta var att vi vaxer upp tillsamman, eller andra barndomsrelationer befinner sig vanligtvis do allra svaraste sta saken dar som utsatts sexuellt sasom manniskobarn. Ofta upplever familjemedlemmar (eller andra som existerar tillsammans i barndomen) att det kanns osannolikt att nagot odl besvarligt skulle innehav kunna pagatt inom det fordolda. Det ar forsiktig att sporja sig forsavit det minsann kan finnas till riktig alternativt om saken dar sasom utsatts verkligen minns riktig. Det befinner sig likas vanligt att betvivl hurs sanningen ej kommit fram forra. Inom en examination sasom Rise gjorde framkom att ovan 92% fran dom saso svarade uppskattade att do varje inom alder 0-10 bred det etta overgreppet. Nara 70% it de sasom svarade hade vantat ino 16 ar eller mer innan dom berattade for en annan perso pro forsta gangen forsavitt det saso hant ino barndomen.

Det finns atskillig orsaker mo att det kan

avvakta odla lange, exempelvis starka emotione it skam och skuld alternativt farhaga darfor att icke bliva trodd. Det kan aven shoppa om att onska bevaka andra familjemedlemmar av sanningen, fruktan stav konsekvenser fran forovaren forsavitt sanningen kommer fram dartill fobi darfor att bliv utesluten av familjen forsavit sanningen kommer fram. Nej befinner sig det sistnamnda ett konsekvens som befinner sig allting stav konventionell. Overgrepp kan ibland titta på dessa killar ha varit en odla grav upplevelse pro barnet saso utsatts, att hjarnan anvant det sasom kallas stav dissociation. Dissociation befinner si ett bruten hjarnans overlevnadsmekanismer och kan till exempel innebara att den saso utsatts icke minns det som hant. Emellanat far personen ick resurs mot sina minnen forran vidstrackt senare inom livet samt inte sallan kommer minnen i retur inom forbindelse med en annan hallfast nodsituation inom livet.

Forsavit n vill assist din narstaend som berattat forsavitt sin utsatthet, odla ar det allra viktigaste ni kan skapa att lit och vorda hens upplevelse. Bedj ifall att atnjuta stalla fragor och ifragasatt aldrig. Det kan existera hel forstaeligt ifall du bar kungen skepsis eller konfliktfyllda emotioner, dock saso att massor paro bar villi vanheder samt skuld kvar att dom icke sag alternativt agerade. Det viktiga befinner si fast a att n inte lastar den som utsatts tillsammans dina kanslomassiga upplevelser. Nedom skanker vi markli tips villi vagen kring hurdan n suvera kan gynna sam hur sa saso kan finnas finfin att grubbla villig for att ni skal idas samt jag sakerstalla att dina behov tillat forekomma villig saken dar vagen.

Stav dig som nuvarande delagare

Att saso vuxen finnas i forhallande tillsamman och medspelare at nagon annan vuxen sasom utsatts sexuellt saso manniskobarn kan innebara att du villig skild insiktsfull far li tillsammans konsekvenserna overgreppen gett. Det kan till exempel gora forsavit att din kompanjo age komplicerat tillsammans tro, trygghet eller narmiljo. Kanske att hen tillats i retu minnen sam emotione av overgreppen nar d befinner si tillsammans, att din kompanjo verkar avvika ivag nedanfor intima stunder alternativ att ni kan anklagas for att finnas som forovaren. Endas darfor att bidra markli foredome.