Nauczyciel:

Czeszak Joanna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Galeria i Wydarzenia

Wycieczka do Ogrodu Ekologicznego


Wyjście na lody

Dzień Dziecka

Multikino

Konkurs taneczny do muzyki ludowej

Balik karnawałowy 7.02.2019

Dzień Babci i Dziadka 31.01.2019

Dnia 10.12.2018 odbyła się nasza pierwsza,wspólna wycieczka.
Udaliśmy się do Parku Rodzinka w Skórzewie. Wycieczka miała charakter świąteczny połączony z zabawą na placu zabaw oraz spotkaniem ze Świętym Mikołajem.

Dnia 06.12.2018 wszystkie dzieci czekały z niecierpliwością na przybycie Mikołaja, który pojawił się w przedszkolu w towarzystwie swoich pomocników.
 
Dnia 23.10.2018 odbyło się spotkanie z Panią Leśnik Katarzyną Maćkowiak z Nadleśnictwa Konstantynowo. Dzieci z zaciekawieniem słuchały relacji na temat pracy Pani Leśnik.

Dnia 27.10.2018 odbyła się nasza pierwsza uroczystość w grupie-Pasowanie na Przedszkolaka. Podczas uroczystości dzieci zaprezentowały wiersze i piosenki,które wcześniej przygotowywały.Każdy przedszkolak został pasowany przez Panią Dyrektor.


 

Informacje

DRODZY RODZICE!

Dnia 15 maja (środa) o godz. 17 zapraszam na zebranie, podczas którego omówione zostaną wyniki końcowej obserwacji dziecka oraz sprawy bieżące.

 

Joanna Czeszak

DRODZY RODZICE!

Dnia 4 lutego rozpoczynamy w naszej grupie projekt edukacyjny pt.:

„MAMO, TATO, POZWÓLCIE MI BYĆ SAMODZIELNYM!”

Głównym założeniem projektu jest:

– wspieranie dziecka w rozwoju samodzielności

– wzmacnianie u dziecka poczucia własnej wartości

– uczenie odwagi w kontaktach z dorosłymi w celu zadawania pytań, zgłaszania problemów oraz proszenie o pomoc w trudnych sytuacjach.

W ramach realizacji programu prosimy wszystkich rodziców o współpracę w celu wspomagania dzieci w rozwijaniu u nich samodzielności. Projekt składał się będzie z pięciu etapów podzielonych na dwa tygodnie każdy. Po zakończeniu każdego etapu dziecko , które osiągnie daną umiejętność nagradzane będzie uśmiechem na „TABLICY SAMODZIELNOŚCI”, umieszczonej w sali. W zależności od opanowania danej umiejętności dziecko otrzyma „Uśmiechniętą buźkę” z napisem: „WSPANIALE”, „BARDZO DOBRZE”, „DOBRZE” O temacie każdego z etapów poinformowani zostaną Państwo na tablicy informacyjnej grupy.

                                                                                   Joanna Czeszak

DRODZY RODZICE!

 

 Dnia 7 lutego odbędzie się

Balik Karnawałowy. Bardzo proszę o przebranie dzieci.

                                            DZIĘKUJĘ!
 

ZAPROSZENIE!

Serdecznie zapraszamy na uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka, która odbędzie się dnia 31 STYCZNIA o godzinie 10:00.

                                    KOCHAJĄCE WNUCZĘTA!

DRODZY RODZICE!

 

Dnia 10 grudnia o godz. 17 zapraszam na zebranie, podczas którego omówione zostaną wyniki wstępnej obserwacji dziecka oraz sprawy bieżące.

                                                                                 Joanna Czeszak

 

Dnia 19.12.2018 o godz.10 zapraszamy na uroczystość wigilijną w naszej grupie.

Dzieci z paniami.