Informujemy, że listy dzieci z podziałem na grupy zostały dla Państwa udostępnione w łączniku Przedszkola w Stęszewie.
Zebranie informacyjne dla rodziców wszystkich nowych dzieci odbędzie się w dniu 25.08.2021 r.

Harmonogram spotkań:

godzina 16:00 grupa 3 latki Poloszyk Weronika

godzina 16:15 grupa 3 latki Orzełek Patrycja

godzina 16:30 grupa 3 latki Mensfeld Dominika

godzina 16:45 dzieci 4 letnie

godzina 16:00 dzieci 5 i 6 letnie

Wyznaczonym miejscem spotkania dla rodziców dzieci 3 oraz 4 letnich są sale na parterze w starszej części budynku, natomiast dla rodziców dzieci 5 i 6 letnich jest budynek w parku.

Ze względu na zasady reżimu sanitarnego prosimy o obecność tylko jednego rodzica.

Rodziców, którzy do tej pory nie złożyli wymaganych dokumentów ( informacja dotycząca korzystania z usług wychowania przedszkolnego oraz oświadczenie o nieodpłatnym wykorzystaniu wizerunku dziecka) prosimy o ich pobranie ze strony internetowej oraz dostarczenie do urny znajdującej się przy wejściu do łącznika Przedszkola w Stęszewie.

wprowadzono: 15.07.2021 r.


Przypominamy o obowiązku dostarczenia dokumentów rekrutacyjnych. Wymagane dokumenty: informacja dotycząca korzystania z usług w zakresie wychowania przedszkolnego oraz oświadczenie o nieodpłatnym wykorzystaniu wizerunku dziecka. Niedostarczenie dokumentów do dnia 18.06.2021 roku będzie równoznaczne z rezygnacją korzystania dziecka z usług Przedszkola w Stęszewie. Dokumenty należy umieścić w kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem dziecka oraz wrzucić do urny znajdującej się w wejściu do łącznika Przedszkola w Stęszewie w godzinach pracy placówki (06:30-16.30).


W dniu dzisiejszym w łączniku Przedszkola udostępnione zostały dla Państwa listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
W celu dopełnienia formalności dzieci przyjętych do Przedszkola w Stęszewie na rok szkolny 2021/2022 prosimy o pobranie i wypełnienie poniższych dokumentów:

Sposób składania dokumentów:

Dokumenty należy umieścić w kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem dziecka oraz wrzucić do urny znajdującej się w wejściu do łącznika Przedszkola w Stęszewie w nieprzekraczalnym terminie do 14 maja 2021r.

wprowadzono: 30.04.2021


Wypełniony wniosek wraz z wybranymi załącznikami do wniosku należy wrzucić do urny umieszczonej przy wejściu do budynku  przedszkola w terminie od 08 do 24 marca 2021 r.  w zamkniętych kopertach, opisanych imieniem i nazwiskiem dziecka oraz rocznikiem urodzenia.

Wzory wszystkich druków do rekrutacji nowych dzieci na rok szkolny 2021/2022:

wprowadzono: 05.03.2021


Od dnia 5 marca 2021r. dokumenty dotyczące rekrutacji NOWYCH dzieci będzie można pobrać ze strony internetowej. 

Dla osób nie mających możliwości pobrania druków ze strony internetowej istnieje możliwość  pobrania druków w formie papierowej -należy umówić się telefonicznie w godzinach pracy sekretariatu (poniedziałek 08:00-16:00, wtorek-piątek 07:00-15:00) pod numerem telefonu 618134-345.


Rekrutacja nowych dzieci odbędzie się w terminie 08-24.03.2021r.

Dyrektor Przedszkola w Stęszewie ogłasza nabór dzieci na rok szkolny 2021/2022.


Dnia 12 lutego 2021 r. wychowawcy przekażą Państwu w teczkach dzieci deklarację kontynuacji edukacji w Przedszkolu w Stęszewie na rok szkolny 2021/2022. Wszystkich rodziców, którzy wyrażają chęć dalszego uczęszczania swoich dzieci do naszego przedszkola prosimy o zwrot wypełnionej deklaracji (dokument proszę wrzucić do urny znajdującej się przy wejściu do budynku) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.02.2021 r. Nie złożenie deklaracji skutkuje nie zapisaniem dziecka na listę wychowanków w roku szkolnym 2021/2022. Poniżej druk deklaracji kontynuacji edukacji do pobrania: