Rozkład materiału – wrzesień

Wrzesień, tydzień 1 i 2 (01.09.2021r.-10.09.2021r.)

PIERWSZY RAZ W PRZEDSZKOLU

Poznajemy się,

Nasza sala

Znaczki rozpoznawcze

Nasze zabawki

Trzeba tylko chcieć

Wrzesień, tydzień  3 (13.09.2021.r,-17.09.2021r.)

NADESZŁA JESIEŃ

Lecą liście

Bukiet liści

Nasze drzewa

Jesienne zabawy przy piosence

Szal pani Jesieni

Wrzesień, tydzień 4 (20.09.2021.-24.09.2021r.)

Oto jeż

Kto mieszka w lesie

Wesoły jeż

Ruda wiewióreczka

Liczymy, liście, kasztany, żołędzie

Wrzesień tydzień 5 (27.09.2021r.-01.10.2021r.)

Gdzie się schowało jabłko

Owocowy dzień

Jabłkowe krówki, gruszkowe konie

Lepię jabłuszko

Jestem przedszkolakiem

Treści programowe:

 • zdejmowanie ubrań, butów, umieszczanie ich w wyznaczonym miejscu w szatni,
 • udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie.
 • nabywanie koordynacji ruchowej
 •  nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy.
 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych ,
 • reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowaniu.
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem,
 • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach.
 • podejmowanie prób wspólnych zabaw,
 • dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi.
 • podawanie swojego imienia i nazwiska,
 • poznawanie imion i nazwisk dzieci z grupy,
 • podejmowanie prób wspólnych zabaw,
 • przestrzeganie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie,
 • uczestniczenie we wspólnych zabawach.
 • spacerowanie w pobliżu przedszkola.
 • uważne słuchanie rozmówcy,
 • wypowiadanie się prostymi zdaniami,
 • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego,
 • wprowadzenie graficznych znaków umownych, np. znaczków w szatni, oznakowania półek indywidualnych.
 • słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela,
 • uczestniczenie w zabawach naśladowczych,
 • nazywanie barw podstawowych (czerwona, niebieska, żółta),
 • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej.
 • wykorzystywanie w zabawach różnych zabawek, przedmiotów,
 • uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcję i radość,
 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko.

Program wychowania przedszkolnego, Grupa MAC S.A. 2020