Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola mają obowiązek ponosić opłatę za świadczone usługi na zasadach określonych przez gminę w Uchwale nr XXI/229/17 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu, oraz opłat za świadczenia udzielone przez przedszkola prowadzone przez Gminę  Stęszew.

Koszty ponoszone przez rodziców są obliczane na podstawie zdeklarowanych godzin pobytu dziecka we wniosku zapisu do przedszkola.

pobyt 5 godzinny 08:00-13:00 ( śniadanie, II śniadanie)

pobyt 7 godzinny 06:30-13:30 ( śniadanie, II śniadanie, obiad)

pobyt 9 godzinny 06:30-15:30 ( śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek)

pobyt 10 godzinny 06:30-16:30 (śniadanie, II śniadanie, obiad,podwieczorek)

ceny posiłków obowiązujące od 01.01.2023r.

  • I śniadanie 3,50 zł
  • II śniadanie 2,00 zł
  • obiad 7,00 zł
  • podwieczorek 2,50 zł


ceny posiłków obowiązujące od 01.02.2021r do 31.12.2022r.

  • I śniadanie 1,90 zł
  • II śniadanie 1,30 zł
  • obiad 4,30 zł
  • podwieczorek 1,50 zł

  • Opłatę za usługi przedszkolne należy uiścić do 10 każdego miesiąca ( z góry) na konto GBS w Mosinie:

39 9048 0007 2003 0017 8116 0001

W tytule przelewu należy wpisać nazwisko, imię dziecka oraz grupę do której uczęszcza.

Za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu pomniejszana jest opłata na następny miesiąc.