Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2022 w Przedszkolu w Stęszewie:


Postepowanie nr 2 o udzielenie zamówienia
publicznego na zakup i dostawę artykułów spożywczych na żywienie dzieci w
Przedszkolu w Stęszewie dostępne jest pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/529000

wprowadzono: 28.10.2021


Zaproszenie do złożenia oferty na remont dwóch toalet w budynku Przedszkola w Stęszewie:


Informacja o wszczęciu postepowania o udzielenie zamówienia
publicznego na zakup i dostawę artykułów spożywczych na żywienie dzieci w
Przedszkolu w Stęszewie, które dostępne jest pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/520994

wprowadzono: 13.10.2021


Plan postepowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2021: