INFORMACJE


Uwaga- nowe informacje dla rodziców dzieci przyjętych do Przedszkola w Stęszewie na rok szkolny 2020/2021 znajdują się w zakładce REKRUTACJA.


OFERTY PRACY:

Dyrektor Przedszkola w Stęszewie ogłasza nabór na wolne stanowisko pomocy kuchennej:

wprowadzono: 13.07.2021r.


Przedszkole w Stęszewie zatrudni nauczyciela współorganizującego proces wychowawczo – dydaktyczny, praca z dzieckiem autystycznym w wymiarze 20 godzin tygodniowo. Wymagania: kwalifikacje do pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym, z zakresu pedagogiki specjalnej lub oligofrenopedagogiki. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres e-mail:przedszkole@przedszkole-steszew.pl lub kontakt pod nr. tel. : (061)8134-345.


Uprzejmie informujemy, że w okresie wakacji letnich sekretariat Przedszkola jest otwarty dla interesantów po wcześniejszym umówieniu telefonicznym w godzinach 08 :00 – 14:00.


Szanowni Rodzice, poniżej list Ministra Edukacji i Nauki na zakończenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021:


UWAGA! Prosimy wszystkich rodziców dzieci, które zostały zgłoszone na dyżur w okresie wakacji letnich o wypełnienie karty zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.06.2021r. Wypełniony formularz należy wrzucić do urny znajdującej się przed wejściem do przedszkola. Druk można pobrać poniżej i dodatkowo zostanie Państwu przekazany w dniu jutrzejszym w teczkach dzieci.

Z poważaniem, Dyrektor Przedszkola w Stęszewie Bernadeta Smelka

wprowadzono: 01.06.2021r.


Przypominamy o obowiązku dostarczenia dokumentów rekrutacyjnych. Wymagane dokumenty: informacja dotycząca korzystania z usług w zakresie wychowania przedszkolnego oraz oświadczenie o nieodpłatnym wykorzystaniu wizerunku dziecka. Niedostarczenie dokumentów do dnia 18.06.2021 roku będzie równoznaczne z rezygnacją korzystania dziecka z usług Przedszkola w Stęszewie. Dokumenty należy umieścić w kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem dziecka oraz wrzucić do urny znajdującej się w wejściu do łącznika Przedszkola w Stęszewie w godzinach pracy placówki (06:30-16.30).


UWAGA!

1. Prosimy o podanie wychowawcom informacji do dnia 25.05.2021 r. o planowanych nieobecnościach dzieci w miesiącu CZERWCU w związku z koniecznością dokonania ich wcześniejszego rozliczenia.

2.W dniu 04.06.2021 r. (piątek) Przedszkole pełni dyżur opiekuńczy. Prosimy zainteresowanych Rodziców o zapisanie dziecka w sekretariacie do dnia 25.05.2021 r.

3.Jednocześnie informujemy, że od 01 lipca do 17 sierpnia br. Przedszkole pełni dyżur wakacyjny (zapisy u wychowawcy w nieprzekraczalnym terminie do 25 maja). Opłatę za dyżur należy uiścić do 21 czerwca br. W przypadku nieobecności dziecka opłata nie będzie zwracana.

wprowadzono: 04.05.2021


Komunikat Dyrektora

Drodzy Państwo w dniach 04 i 05 maja 2021 zaplanowane są szczepienia drugą dawką nauczycieli, pomocy nauczyciela oraz woźnych oddziałowych naszego Przedszkola. Terminy i godziny szczepień zostały nam z góry narzucone przez szpital węzłowy w Puszczykowie i nie podlegały negocjacji. Szczepienia odbywać się będą w godzinach pracy przedszkola.

     W związku z powyższym bardzo prosimy, żeby w dniach od 04 do 07 maja b.r. do Przedszkola przyszły tylko te dzieci, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki we własnym zakresie. Bardzo dziękujemy za zrozumienie.

wprowadzono: 27.04.2021


KOMUNIKAT DYREKTORA

W związku z przedłużeniem przez Rząd zamknięcia przedszkoli do 18.04.2021r, rodziców dzieci uprawnionych zgodnie z Rozporządzeniem MEiN z dnia 26 marca 2021r. prosimy o ponowne złożenie wniosku.

Zeskanowany wniosek można wysłać na adres : przedszkole@przedszkole-steszew.pl do dnia 9 kwietnia do godziny 12:00.

Oryginał wniosku należy dostarczyć najpóźniej w dniu przyjścia dziecka na dyżur opiekuńczy.

Edukacja w formie zdalnej zostaje przedłużona do 18 kwietnia 2021r.

wprowadzono: 07.04.2021r


KOMUNIKAT DYREKTORA

W związku z zamknięciem przez Rząd przedszkoli w terminie od 27.03 do 9.04.2021 oraz zgodnie z par. 2d.1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, przedszkole ma obowiązek zorganizować na terenie placówki opiekę dla dzieci rodziców pracujących w podmiotach leczniczych lub wykonujących zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19 na złożony WNIOSEK rodzica ( do pobrania w załączniku ). Zeskanowany wniosek można wysłać na adres : przedszkole@przedszkole-steszew.pl

Wypełnione wnioski w formie papierowej należy  wrzucić do urny na dokumenty, znajdującej się przed wejściem do łącznika Przedszkola do dnia 26 marca 2021 do godz. 11:00.

W terminie od 27.03 do 9.04 zajęcia edukacyjne wychowania przedszkolnego będą realizowane w formie zdalnej.

wprowadzono: 25.03.2021r.


OFERTA PRACY:

Przedszkole w Stęszewie zatrudni nauczyciela współorganizującego proces wychowawczo – dydaktyczny, praca z dzieckiem autystycznym w wymiarze 20 godzin tygodniowo. Wymagania: kwalifikacje do pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym, z zakresu pedagogiki specjalnej lub oligofrenopedagogiki. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres e-mail:przedszkole@przedszkole-steszew.pl lub kontakt pod nr. tel. : (061)8134-345.


Informacja o możliwości korzystania przez rodziców z konsultacyjnych dyżurów telefonicznych ze specjalistami z poradni psychologiczno-pedagogicznej w Luboniu:


Biblioteka Publiczna w Stęszewie bierze udział w ogólnopolskiej kampanii „Mała książka – wielki człowiek”.

Projekt dla dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat) realizowany jest w ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała książka – wielki człowiek” we współpracy z bibliotekami publicznymi. Akcja ma zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. Każde dziecko w wieku przeszklonym (3-6 lat), które odwiedzi Bibliotekę Publiczną w Stęszewie lub jej filie otrzyma wyprawkę, w której dzieci znajdą wyjątkową książkę „Pierwsze czytanki dla…”, dostosowaną pod względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka, a także Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. Dzięki akcji dziecko pozna ważne miejsce jakim jest biblioteka. W Wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice – przygotowana dla nich broszura informacyjna przypomni o nieocenionej roli czytania w rozwoju ich dziecka oraz o rozmaitych korzyściach wynikających z częstego odwiedzania biblioteki.

Książeczki już na Was czekają, pozostaje Wam tylko przyjść, zapisać się ( prosimy mieć ze sobą PESEL dziecka ) i odebrać swoją wyprawkę.

Zapraszamy!


Drodzy Rodzice,

W dniu wczorajszym 16 pracowników zostało zaszczepionych przeciwko COVID-19, wszyscy odczuwają niepożądane skutki odbytego szczepienia z tego u 9 pracowników są one na tyle silne, że nie byli w stanie przyjść dzisiaj do pracy. W dniu dzisiejszym szczepione będzie kolejnych 18 osób, (w poniedziałek 1 marca 3 osoby), co z pewnością spowoduje znaczące zmniejszenie ilości dostępnego personelu, który mógłby zapewnić opiekę Państwa dzieciom. Dlatego prosimy, aby w dniach 25 i 26 luty 2021 r. do przedszkola przyszły wyłącznie dzieci, którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki we własnym zakresie.  Pragniemy zapewnić, iż wszyscy jesteśmy przekonani, że pomimo niepożądanych skutków występujących po szczepieniach, są one niezbędne. Jesteśmy zmotywowani, aby w możliwie najkrótszym czasie wrócić do normalnego trybu pracy. Bardzo dziękujemy Państwu za zrozumienie.


UWAGA!!!

Drodzy Państwo na dni 23 i 24 luty 2021 zaplanowane są szczepienia nauczycieli, pomocy nauczyciela oraz woźnych oddziałowych naszego Przedszkola. Terminy i godziny szczepień zostały nam z góry narzucone przez szpital węzłowy w Puszczykowie i nie podlegały negocjacji. Szczepienia odbywać się będą w godzinach pracy przedszkola. W obecnej sytuacji pandemii Covid-19,  w trosce o zdrowie nas wszystkich oraz  chęć świadczenia przez placówkę usług wychowawczo-dydaktycznych bez przeszkód, gotowość  zaszczepienia się zdeklarowało 42 pracowników.

     W związku z powyższym bardzo prosimy, żeby w dniach 23 i 24 lutego b.r. do Przedszkola przyszły tylko te dzieci, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki we własnym zakresie. Bardzo dziękujemy za zrozumienie.


Dnia 12 lutego 2021 r. wychowawcy przekażą Państwu w teczkach dzieci deklarację kontynuacji edukacji w Przedszkolu w Stęszewie na rok szkolny 2021/2022. Wszystkich rodziców, którzy wyrażają chęć dalszego uczęszczania swoich dzieci do naszego przedszkola prosimy o zwrot wypełnionej deklaracji (dokument proszę wrzucić do urny znajdującej się przy wejściu do budynku) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.02.2021 r. Nie złożenie deklaracji skutkuje nie zapisaniem dziecka na listę wychowanków w roku szkolnym 2021/2022. Poniżej druk deklaracji kontynuacji edukacji do pobrania:


Zgodnie z art.106 ust.3 Ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku (Dz.U.2020.09.10 t.j.) ulegają zmianie warunki korzystania z wyżywienia w Przedszkolu. Od dnia 01.02.2021 roku obowiązują poniższe ceny posiłków:

  • I śniadanie:        1,90 zł
  • II śniadanie:       1,30 zł
  • obiad:                  4,30 zł
  • podwieczorek    1,50 zł

wprowadzono: 21.01.2021r.


Komunikat z dnia 11.12.2020 r.

Drodzy Rodzice!

            W dalszym ciągu w przedszkolu borykamy się z dużą absencją chorobową nauczycieli oraz kadry pomocniczej. W kolejnych dniach  t. j. od 14.12.2020r. do 23.12.2020r.  stan personelu pozwala na funkcjonowanie  11 oddziałów ( o 1 oddział mniej niż w bieżącym tygodniu).  W  dniu 24.12.2020r przedszkole jest nieczynne. W celu realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego pozostają uruchomione wszystkie grupy dzieci 6-letnich. W zależności od potrzeb rodziców i związanej z tym liczebności dzieci zostaną utworzone grupy w tym samym wieku, zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym oraz wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 19 listopada 2020r.

Z poważaniem, wicedyrektor Kamila Derda

wprowadzono: 11.12.2020r.


Komunikat z dnia 04.12.2020 r.

Drodzy Rodzice! W dalszym ciągu w przedszkolu borykamy się z dużą absencją chorobową nauczycieli oraz kadry pomocniczej, jednak pracownicy sukcesywnie powracają do pracy. W kolejnym tygodniu od 07.12.2020r. do 11.12.2020r. stan personelu pozwala na funkcjonowanie 12 oddziałów ( o 4 oddziały więcej niż w bieżącym tygodniu). W celu realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego zostają uruchomione wszystkie grupy dzieci 6- letnich. W zależności od potrzeb rodziców i związanej z tym liczebności dzieci zostaną utworzone grupy w tym samym wieku, zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym oraz wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 19 listopada 2020r. O dalszym działaniu przedszkola będziecie Państwo na bieżąco informowani za pośrednictwem strony internetowej oraz przez wychowawców.

Z poważaniem, p.o. dyrektora Zuzanna Snuszka

wprowadzono: 04.12.2020 r.


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przetargu nieograniczonego pn. Zakup i dostawa artykułów spożywczych na żywienie dzieci w Przedszkolu w Stęszewie:

wprowadzono: 02.12.2020 r.


Komunikat z dnia 27.11.2020 r.

Drodzy Rodzice!

            W dalszym ciągu w przedszkolu borykamy się z dużą absencją chorobową nauczycieli oraz kadry pomocniczej. W kolejnym tygodniu od 30.11.2020r do 04.12.2020r. w przedszkolu funkcjonować będzie 8 oddziałów.

W celu realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego zostają uruchomione wszystkie grupy dzieci 6-letnich.

Uprzejmie proszę rodziców dzieci grup młodszych (3,4,5-letnich) o dalsze ograniczenie w miarę możliwości przyprowadzania dzieci do przedszkola. W zależności od potrzeb rodziców i związanej z tym liczebności dzieci zostaną utworzone grupy w tym samym wieku, zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym oraz wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 19 listopada 2020r.

O dalszym działaniu przedszkola będziecie Państwo na bieżąco informowani za pośrednictwem strony internetowej oraz przez wychowawców.

Dziękuję Państwu za zrozumienie tak trudnej dla wszystkich sytuacji.

Z poważaniem,

p.o dyrektora Zuzanna Snuszka

wprowadzono: 27.11.2020 r.


Informacja dla rodziców

Szanowni Państwo, informuję, że pomimo zwolnienia lekarskiego dyrektora i wicedyrektora Przedszkole działa w dalszym ciągu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tymczasowo organ prowadzący wyznaczył mnie na osobę zastępującą nieobecnego dyrektora przedszkola. Będę pełniła to stanowisko do czasu powrotu ze zwolnienia lekarskiego pani dyrektor Bernadety Smelki lub wicedyrektora pani Kamili Derdy.

W przedszkolu w tym tygodniu funkcjonować będzie 7 oddziałów. Dzięki temu, że z kwarantanny powracają kolejne nauczycielki i pracownicy obsługi, było możliwe takie zwiększenie liczby działających grup. Liczymy, że w następnych tygodniach do pracy wrócą kolejne osoby. Działania nasze opierają się na wytycznych Sanepidu, zaleceniach Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji. Wszystkie zmiany wprowadzamy po konsultacjach z przedstawicielami Sanepidu, stosując się od ich zaleceń. O wszystkich zmianach wynikających z naszych działań będziecie Państwo informowani.

Niestety, stan epidemii zakłóca funkcjonowanie wszystkich, przedszkole także nie jest od tego wolne. Mam nadzieję jednak, że wspólnie stosując się do zaleceń Sanepidu,  zachowując ostrożność i racjonalne działania, utrzymamy funkcjonowanie przedszkola i stopniowo powrócimy do pełnego wymiaru jego działalności.

Z poważaniem

Zuzanna Snuszka

Pełniąca czasowo obowiązki dyrektora Przedszkola

wprowadzono: 23.11.2020 r.


Komunikat z dnia 20.11.2020:

W związku z kolejnymi dwoma pozytywnymi wynikami testów na COVID-19 pracowników Przedszkola w Stęszewie oraz po konsultacji z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym oraz organem prowadzącym  zawieszam zajęcia w kolejnych dwóch oddziałach:
– 4 latki Janik Anna
– 5 latki Zaborowska-Dotka Patrycja
od dnia 23.11.2020 do 27.11.2020.

  Przedszkole w Stęszewie prosi Rodziców dzieci  o dalsze ograniczenie w miarę możliwości przyprowadzania dzieci do przedszkola od 23.11.2020 r. do 27.11.2020 r. w związku z brakiem kadry pedagogicznej i pomocniczej. 
Informuję, również że w czasie nieobecności kadry, dzieci w grupach przedszkolnych nadal będą mieszane. Wobec zaistniałej sytuacji   bardzo proszę o pozostawienie dzieci w domach, jeśli tylko mają Państwo taką możliwość do momentu powrotu kadry do pracy. Informację taką otrzymacie Państwo za pośrednictwem strony internetowej i w kontakcie z wychowawcą. O dalszych krokach podejmowanych przez przedszkole będziecie Państwo informowani na bieżąco przez stronę internetową przedszkola jak i kontakt z wychowawcą. 

z upoważnienia Zuzanna Snuszka

wprowadzono: 20.11.2020 r.


Komunikat wicedyrektora Przedszkola w Stęszewie z dnia 17.11.2020:

W związku z kolejnymi dwoma pozytywnymi wynikami testów na COVID-19 pracowników Przedszkola w Stęszewie oraz po konsultacji z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym oraz organem prowadzącym  zawieszam zajęcia w kolejnych dwóch oddziałach:
– 4 latki Janik Anna
– 4 latki Kaczmarek Anna
od dnia 18.11.2020 do 20.11.2020.

wicedyrektor Kamila Derda

wprowadzono: 17.11.2020 r.

Komunikat wicedyrektora Przedszkola w Stęszewie z dnia 16.11.2020:

W związku z pozytywnymi wynikami testów na COVID-19 zawieszam zajęcia w oddziałach:
– 5 latki Patrycja Zaborowska- Dotka
– 5 latki Bilska Izabella
– 5 latki Wałkowska Beata
od dnia 17.11.2020 do 20.11.2020.
Na chwilę obecną kontakt z sanepidem jest utrudniony, jak tylko uzyskamy jakiekolwiek informacje, które będą dotyczyć dzieci z wyżej wymienionych grup zostaną one niezwłocznie Państwu przekazane za pośrednictwem strony internetowej
.

Z poważaniem,
Kamila Derda

wprowadzono: 16.11.2020


Komunikat Wicedyrektora Przedszkola w Stęszewie z dnia 13.11.2020:

   Wicedyrektor  Przedszkola w Stęszewie prosi Rodziców dzieci  o dalsze ograniczenie w miarę możliwości przyprowadzania dzieci do przedszkola od 16.11.- 20.11.2020 r. w związku z brakiem kadry pedagogicznej i pomocniczej. 
Informuję, również że w czasie nieobecności kadry, dzieci w grupach przedszkolnych nadal będą mieszane. Wobec zaistniałej sytuacji   bardzo proszę o pozostawienie dzieci w domach, jeśli tylko mają Państwo taką możliwość do momentu powrotu kadry do pracy. Informację taką otrzymacie Państwo za pośrednictwem strony internetowej i w kontakcie z wychowawcą. O dalszych krokach podejmowanych przez przedszkole będziecie Państwo informowani na bieżąco przez stronę internetową przedszkola jak i kontakt z wychowawcą. 
  Wicedyrektor Kamila Derda

wprowadzono: 13.11.2020


Komunikat Wicedyrektora Przedszkola w Stęszewie:

Wicedyrektor Przedszkola w Stęszewie  informuje o zawieszeniu działalności dwóch oddziałów Przedszkola w Stęszewie. W związku z powyższym proszę o nie przyprowadzanie do przedszkola w dniu 13 listopada 2020 dzieci z grup p. Izabelli Bilskiej oraz p. Katarzyny Baranowskiej.

Za pośrednictwem strony internetowej  w dniu 13 listopada 2020 zostaną Państwo poinformowani o pracy przedszkola w kolejnym tygodniu.

Z poważaniem

Kamila Derda

wprowadzono: 12.11.2020


Komunikat Dyrektora Przedszkola:

Dyrektor Przedszkola w Stęszewie prosi Rodziców dzieci  o ograniczenie w miarę możliwości przyprowadzania dzieci do przedszkola od 09.11.- 13.11.2020 r. w związku z brakiem kadry pedagogicznej i pomocniczej 
Informuję, również że w czasie nieobecności kadry, dzieci w grupach przedszkolnych będą mieszane. Wobec zaistniałej sytuacji   bardzo proszę o pozostawienie dzieci w domach, jeśli tylko mają Państwo taką możliwość do momentu powrotu kadry do pracy. Informację taką otrzymacie Państwo za pośrednictwem strony internetowej i w kontakcie z wychowawcą. O dalszych krokach podejmowanych przez przedszkole będziecie Państwo informowani na bieżąco przez stronę internetową przedszkola jak i kontakt z wychowawcą. 
  Dyrektor Przedszkola Bernadeta Smelka

wprowadzono: 05.11.2020


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące remontu schodów zewnętrznych w budynku Przedszkola w Stęszewie:

http://bip.steszew.pl/index.php?id=110&a=300&n_id=8154

wprowadzono: 17.11.2020 r.

Informacja z sesji otwarcia ofert dotycząca remontu schodów zewnętrznych w budynku Przedszkola w Stęszewie:

http://bip.steszew.pl/index.php?id=294&a=300&n_id=8138

wprowadzono: 09.11.2020 r.

Zaproszenie do złożenia oferty na remont schodów zewnętrznych w budynku Przedszkola w Stęszewie:

http://bip.steszew.pl/index.php?id=40&a=300&n_id=8106

wprowadzono: 30.10.2020 r.


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące przetargu nieograniczonego pn. „Zakup i dostawa artykułów spożywczych na żywienie dzieci w Przedszkolu w Stęszewie”:

http://bip.steszew.pl/index.php?id=110&a=300&n_id=8137

wprowadzono: 09.11.2020

Informacja z sesji otwarcia ofert dotycząca przetargu nieograniczonego pn. ” Zakup i dostawa artykułów spożywczych na żywienie dzieci w Przedszkolu w Stęszewie:

http://bip.steszew.pl/index.php?id=294&a=300&n_id=8100

wprowadzono: 26.10.2020

Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup i dostawa artykułów spożywczych na żywienie dzieci w Przedszkolu w Stęszewie:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=cc54c916-de76-4023-9d1d-1eddf98d688f

Poniżej LINK z załącznikami dla uczestników przetargu : Zakup i dostawa artykułów spożywczych na żywienie dzieci w Przedszkolu w Stęszewie:

http://bip.steszew.pl/index.php?id=40&a=300&n_id=8090

wprowadzono: 16.10.2020


Dyrektor Przedszkola w Stęszewie zatrudni nauczycieli wychowania przedszkolnego.

Wymiar etatu: 22 godzin tygodniowo i 25 godzin tygodniowo

Szczegóły zatrudnienia zostaną omówione po zgłoszeniu oferty.

Z poważaniem, Dyrektor Bernadeta Smelka


Dyrektor Przedszkola w Stęszewie poszukuje nauczyciela współorganizującego kształcenie dla dzieci z orzeczeniami Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.

Wymagane kwalifikacje: pedagogika specjalna

Wymiar etatu: 20 godzin tygodniowo

Szczegóły zatrudnienia zostaną omówione po zgłoszeniu oferty.

Z poważaniem, Dyrektor Bernadeta Smelka


Serdecznie zachęcamy przedszkolaków do udziału w konkursie plastycznym pt.” Stęszew- oczami dzieci i młodzieży” z okazji 650-lecia miasta Stęszewa pod patronatem Burmistrza Gminy Stęszew. Szczegóły poniżej:


KOMUNIKAT DYREKTORA PRZEDSZKOLA ZWIĄZANY Z ROZPOCZĘCIEM ROKU 2020/2021

Informujemy, że od dnia 1 września 2020 r. Przedszkole pracuje w reżimie sanitarnym w oparciu o wytyczne epidemiologiczne MEN, MZ I GIS. Wszystkich rodziców prosimy o zapoznanie się z procedurą bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 na terenie Przedszkola w Stęszewie z dnia 25.08.2020 r. Ze względu na bezpieczeństwo Państwa dzieci należy zwrócić szczególną uwagę na część „Obowiązki rodziców”.

W pierwszym dniu pobytu dziecka w Przedszkolu rodzic zobowiązany jest dostarczyć załącznik nr 1 i nr 2 do procedury.

Jednocześnie informujemy, że w bieżącym roku szkolnym z dowozu organizowanego przez Gminę mogą korzystać wyłącznie dzieci 5 i 6 letnie na dotychczasowych zasadach.


List Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego i Głównego Inspektora Sanitarnego skierowany do Rodziców i Opiekunów dotyczący aplikacji ProteGo Safe: