Aktualności

DRODZY RODZICE!

W trosce o bezpieczeństwo wszystkich przyjeżdżających i odjeżdżających, prosimy o korzystanie z parkingu zgodnie z zasadami ruchu drogowego tj.:

  • Parkowanie na wyznaczonych miejscach parkingowych
  • Nie zostawianie samochodów na drodze dojazdowej, w szczególności na łuku tej drogi

W dniu dzisiejszym zostało zgłoszone przez rodziców zachorowanie na zapalenie spojówek, szkarlatynę, świnkę oraz grypę jelitową. Uprzejmie prosimy o obserwację dzieci oraz przyprowadzanie do przedszkola dzieci zdrowych.

wprowadzono: 16.11.2023


W dniu dzisiejszym został zgłoszony przez rodzica jeden przypadek wszawicy. Uprzejmie prosimy o szczegółową obserwację głów dzieci.

wprowadzono: 02.11.2023Drodzy Rodzice

W związku z koniecznością określenia zapotrzebowania na żywienie dzieci oraz organizacją pracy przedszkola, bardzo prosimy w nieprzekraczalnym terminie do 19 października  2023r.
o zadeklarowanie obecności Państwa dziecka w dniach 02 i 03 listopada 2023r.

Brak informacji  będzie równoznaczny z nieobecnością dziecka.

Praca przedszkola w dniach 02 i 03 listopada zostanie zorganizowana odpowiednio do zgłoszonego przez rodziców zapotrzebowania na zapewnienie opieki dzieciom.

wprowadzono: 04.10.2023r.
ZEBRANIA Z RODZICAMI

  • Dnia  04.09.2023r.

-godz. 16.00 – H.  Łochyńska,  Krasnale, sala nr 4, budynek B, parter

                       –  M.  Filarowska, Rybki, sala nr 2, budynek B, parter

                       –  M.  Wiśniewska, Słoneczka, sala nr 3, budynek B, parter

-godz. 17.00- G.  Chraplak, Tygryski, sala nr 1, budynek B, parter

-godz. 17:00 – P. Orzełek, Pszczółki, sala nr 14, budynek B, piętro

                         – W. Poloszyk, Biedronki, sala nr 13, budynek B, piętro

                         – D. Mensfeld, Motylki, sala nr 12, budynek B, piętro

                         – I. Bilska, Skowronki, sala nr  52, budynek A, piętro

  • Dnia 05.09.2023r.

-godz. 16:00-  M. Jakubowicz, Sówki, sala nr 5, budynek B, parter

-godz. 16:30-P. Zaborowska-Dotka, Żabki, budynek B, piętro

-godz. 17:00-A. Michalczyk, Marzyciele, budynek A, piętro

                       -P. Zawadzka-Konieczna, Mali Odkrywcy, budynek A, piętro


Plan dowożenia na rok szkolny 2023-2024:

Uwaga! W dniu 04.09.2023 dowozy według harmonogramu, natomiast odwozy we własnym zakresie.

wprowadzono: 29.08.2023


ZEBRANIE DLA RODZICÓW NOWYCH DZIECI

Zebranie odbędzie się 30.08.2023r. o godz. 15:00 (po zajęciach adaptacyjnych) w sali gimnastycznej Przedszkola w Stęszewie.