Aktualności


Dom Kultury w Stęszewie zaprasza dzieci do wzięcia udziału w XII Gminnym Konkursie Plastycznym na Stroik Wielkanocny:


Wszystkich rodziców, którzy wyrażają chęć dalszego uczęszczania swoich dzieci do naszego przedszkola prosimy o pobranie i wypełnienie deklaracji kontynuacji edukacji w Przedszkolu w Stęszewie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.02.2024r. 

Nie złożenie deklaracji skutkuje nie zapisaniem dziecka na listę wychowanków w roku szkolnym 2024/2025.

Poniżej druk deklaracji kontynuacji edukacji do pobrania:


Drodzy Rodzice!

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci oraz personelu proszę o przyprowadzanie do przedszkola dzieci zdrowych. Informuje ponadto, że w dniu dzisiejszym zgłoszono przez rodziców zachorowanie na grypę typu A, grypę żołądkową „jelitówkę” oraz 2 przypadki szkarlatyny i 7 przypadków rumienia zakaźnego.

Z poważaniem

dyrektor Małgorzata Sikora


Drodzy Rodzice

W dniu dzisiejszym w teczkach dzieci zostaną Państwu przekazane deklaracje obecności dziecka w okresie ferii zimowych. W związku z koniecznością określenia zapotrzebowania na żywienie dzieci oraz organizacją pracy przedszkola, bardzo prosimy w nieprzekraczalnym terminie do 22 stycznia  2024r.
wypełnione deklaracje złożyć do skrzynki podawczej bądź przekazać wychowawcy.

Brak deklaracji  będzie równoznaczny z nieobecnością dziecka.

Praca przedszkola w okresie ferii zimowych  zostanie zorganizowana odpowiednio do zgłoszonego przez rodziców zapotrzebowania na zapewnienie opieki dzieciom.

wprowadzono: 05.01.2024r.


Szanowni Państwo,

Informujemy, że w celu ułatwienia komunikacji oraz dostępu do elektronicznych zestawień należności za pobyt i żywienie dzieci zostanie uruchomiony system iPrzedszkole.

W tym miesiącu odpłatność zostanie jeszcze wydana w formie papierowej, natomiast po weryfikacji wszystkich adresów mailowych przez nauczycieli zostaną dla Państwa zbiorowo nadane loginy i hasła.

Uprzejmie prosimy o niezwłoczne zgłoszenie aktualnego adresu e-mail wychowawcy, gdyż brak chociaż jednego adresu uniemożliwia wdrożenie systemu.

wprowadzono: 04.01.2024r.


W dniu dzisiejszym zgłoszono kolejne trzy przypadki zachorowania na szkarlatynę.

wprowadzono: 07.12.2023


Drodzy Rodzice!

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci oraz personelu proszę o przyprowadzanie do przedszkola dzieci zdrowych. Informuje ponadto, że w dniu dzisiejszym zgłoszono przez rodziców zachorowanie na szkarlatynę oraz na półpasiec.

Z poważaniem

dyrektor Małgorzata Sikora

wprowadzono: 05.12.2023


Drodzy Rodzice

W związku z koniecznością określenia zapotrzebowania na żywienie dzieci oraz organizacją pracy przedszkola, bardzo prosimy w nieprzekraczalnym terminie do 14 grudnia  2023r.
o zadeklarowanie obecności Państwa dziecka w dniach 27,28,29 grudnia 2023r.

W celu zapisu dziecka należy wysłać wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: przedszkole@przedszkole-steszew.pl

Brak wiadomości  będzie równoznaczny z nieobecnością dziecka.

Praca przedszkola w dniach 27, 28, 29  grudnia zostanie zorganizowana odpowiednio do zgłoszonego przez rodziców zapotrzebowania na zapewnienie opieki dzieciom.

wprowadzono: 01.12.2023r.


DRODZY RODZICE!

W trosce o bezpieczeństwo wszystkich przyjeżdżających i odjeżdżających, prosimy o korzystanie z parkingu zgodnie z zasadami ruchu drogowego tj.:

  • Parkowanie na wyznaczonych miejscach parkingowych
  • Nie zostawianie samochodów na drodze dojazdowej, w szczególności na łuku tej drogi


W dniu dzisiejszym zostało zgłoszone przez rodziców zachorowanie na zapalenie spojówek, szkarlatynę, świnkę oraz grypę jelitową. Uprzejmie prosimy o obserwację dzieci oraz przyprowadzanie do przedszkola dzieci zdrowych.

wprowadzono: 16.11.2023


W dniu dzisiejszym został zgłoszony przez rodzica jeden przypadek wszawicy. Uprzejmie prosimy o szczegółową obserwację głów dzieci.

wprowadzono: 02.11.2023Drodzy Rodzice

W związku z koniecznością określenia zapotrzebowania na żywienie dzieci oraz organizacją pracy przedszkola, bardzo prosimy w nieprzekraczalnym terminie do 19 października  2023r.
o zadeklarowanie obecności Państwa dziecka w dniach 02 i 03 listopada 2023r.

Brak informacji  będzie równoznaczny z nieobecnością dziecka.

Praca przedszkola w dniach 02 i 03 listopada zostanie zorganizowana odpowiednio do zgłoszonego przez rodziców zapotrzebowania na zapewnienie opieki dzieciom.

wprowadzono: 04.10.2023r.
ZEBRANIA Z RODZICAMI

  • Dnia  04.09.2023r.

-godz. 16.00 – H.  Łochyńska,  Krasnale, sala nr 4, budynek B, parter

                       –  M.  Filarowska, Rybki, sala nr 2, budynek B, parter

                       –  M.  Wiśniewska, Słoneczka, sala nr 3, budynek B, parter

-godz. 17.00- G.  Chraplak, Tygryski, sala nr 1, budynek B, parter

-godz. 17:00 – P. Orzełek, Pszczółki, sala nr 14, budynek B, piętro

                         – W. Poloszyk, Biedronki, sala nr 13, budynek B, piętro

                         – D. Mensfeld, Motylki, sala nr 12, budynek B, piętro

                         – I. Bilska, Skowronki, sala nr  52, budynek A, piętro

  • Dnia 05.09.2023r.

-godz. 16:00-  M. Jakubowicz, Sówki, sala nr 5, budynek B, parter

-godz. 16:30-P. Zaborowska-Dotka, Żabki, budynek B, piętro

-godz. 17:00-A. Michalczyk, Marzyciele, budynek A, piętro

                       -P. Zawadzka-Konieczna, Mali Odkrywcy, budynek A, piętro


Plan dowożenia na rok szkolny 2023-2024:

Uwaga! W dniu 04.09.2023 dowozy według harmonogramu, natomiast odwozy we własnym zakresie.

wprowadzono: 29.08.2023


ZEBRANIE DLA RODZICÓW NOWYCH DZIECI

Zebranie odbędzie się 30.08.2023r. o godz. 15:00 (po zajęciach adaptacyjnych) w sali gimnastycznej Przedszkola w Stęszewie.