AktualnościW okresie letnich wakacji

sekretariat czynny:

od godz. 7.00 do godz. 15.00

interesantów zapraszamy od godz. 8.00 do godz. 14.00


Drodzy Rodzice,

W związku z rozdysponowaniem konkretnych zadań poszczególnym pracownikom przedszkola podczas organizowanego dn. 7 czerwca 2024r. Rajdu Rowerowo-Pieszego, zwracam się z uprzejmą prośbą o odbiór dzieci (w miarę możliwości) do godz. 15:00.

Po odebraniu dzieci zachęcamy do wspólnego spędzania popołudnia na Pikniku w naszym przedszkolnym ogrodzie (wystarczy koc i koszyk ze smakołykami dla Waszej Rodziny)

Dziękujemy za zrozumienie

Serdecznie zapraszamy

Dyrektor Przedszkola Małgorzata Sikora

Rada Miejska Gminy Stęszew zaprasza mieszkańców do wypełnienia ankiety niezbędnej do opracowania STRATEGII ROZWOJU GMINY Stęszew na lata 2025- 2035.

Link do ankiety:

https://ankieta.deltapartner.org.pl/strategia_rozwoju_gminy_steszew

Ankietę można wypełnić do 16.06.2024 r.


Zapraszamy do udziału w „II Rodzinnym Rajdzie Rowerowo- Pieszym 2024” , który odbędzie się dnia
07 czerwca 2024 roku o godzinie 14:00.

Rodziców, którzy zgłaszają chęć uczestnictwa w rajdzie prosimy o pobranie poniższej karty zgłoszenia, wypełnienie jej i dostarczenie do skrzynki podawczej, która znajduje się w łączniku przedszkola w terminie do 27 maja 2024 roku.


Drodzy Rodzice!

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci oraz personelu proszę o przyprowadzanie do przedszkola dzieci zdrowych. Informuje ponadto, że w dniu dzisiejszym zgłoszono przez rodziców zachorowanie na krztusiec. Prosimy o obserwację stanu zdrowia dzieci.

Z poważaniem

dyrektor Małgorzata Sikora

wprowadzono: 16.04.2024
Dom Kultury w Stęszewie zaprasza dzieci do wzięcia udziału w XII Gminnym Konkursie Plastycznym na Stroik Wielkanocny:


Wszystkich rodziców, którzy wyrażają chęć dalszego uczęszczania swoich dzieci do naszego przedszkola prosimy o pobranie i wypełnienie deklaracji kontynuacji edukacji w Przedszkolu w Stęszewie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.02.2024r. 

Nie złożenie deklaracji skutkuje nie zapisaniem dziecka na listę wychowanków w roku szkolnym 2024/2025.

Poniżej druk deklaracji kontynuacji edukacji do pobrania:


Drodzy Rodzice!

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci oraz personelu proszę o przyprowadzanie do przedszkola dzieci zdrowych. Informuje ponadto, że w dniu dzisiejszym zgłoszono przez rodziców zachorowanie na grypę typu A, grypę żołądkową „jelitówkę” oraz 2 przypadki szkarlatyny i 7 przypadków rumienia zakaźnego.

Z poważaniem

dyrektor Małgorzata Sikora


Drodzy Rodzice

W dniu dzisiejszym w teczkach dzieci zostaną Państwu przekazane deklaracje obecności dziecka w okresie ferii zimowych. W związku z koniecznością określenia zapotrzebowania na żywienie dzieci oraz organizacją pracy przedszkola, bardzo prosimy w nieprzekraczalnym terminie do 22 stycznia  2024r.
wypełnione deklaracje złożyć do skrzynki podawczej bądź przekazać wychowawcy.

Brak deklaracji  będzie równoznaczny z nieobecnością dziecka.

Praca przedszkola w okresie ferii zimowych  zostanie zorganizowana odpowiednio do zgłoszonego przez rodziców zapotrzebowania na zapewnienie opieki dzieciom.

wprowadzono: 05.01.2024r.


Szanowni Państwo,

Informujemy, że w celu ułatwienia komunikacji oraz dostępu do elektronicznych zestawień należności za pobyt i żywienie dzieci zostanie uruchomiony system iPrzedszkole.

W tym miesiącu odpłatność zostanie jeszcze wydana w formie papierowej, natomiast po weryfikacji wszystkich adresów mailowych przez nauczycieli zostaną dla Państwa zbiorowo nadane loginy i hasła.

Uprzejmie prosimy o niezwłoczne zgłoszenie aktualnego adresu e-mail wychowawcy, gdyż brak chociaż jednego adresu uniemożliwia wdrożenie systemu.

wprowadzono: 04.01.2024r.


W dniu dzisiejszym zgłoszono kolejne trzy przypadki zachorowania na szkarlatynę.

wprowadzono: 07.12.2023


Drodzy Rodzice!

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci oraz personelu proszę o przyprowadzanie do przedszkola dzieci zdrowych. Informuje ponadto, że w dniu dzisiejszym zgłoszono przez rodziców zachorowanie na szkarlatynę oraz na półpasiec.

Z poważaniem

dyrektor Małgorzata Sikora

wprowadzono: 05.12.2023


Drodzy Rodzice

W związku z koniecznością określenia zapotrzebowania na żywienie dzieci oraz organizacją pracy przedszkola, bardzo prosimy w nieprzekraczalnym terminie do 14 grudnia  2023r.
o zadeklarowanie obecności Państwa dziecka w dniach 27,28,29 grudnia 2023r.

W celu zapisu dziecka należy wysłać wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: przedszkole@przedszkole-steszew.pl

Brak wiadomości  będzie równoznaczny z nieobecnością dziecka.

Praca przedszkola w dniach 27, 28, 29  grudnia zostanie zorganizowana odpowiednio do zgłoszonego przez rodziców zapotrzebowania na zapewnienie opieki dzieciom.

wprowadzono: 01.12.2023r.


DRODZY RODZICE!

W trosce o bezpieczeństwo wszystkich przyjeżdżających i odjeżdżających, prosimy o korzystanie z parkingu zgodnie z zasadami ruchu drogowego tj.:

  • Parkowanie na wyznaczonych miejscach parkingowych
  • Nie zostawianie samochodów na drodze dojazdowej, w szczególności na łuku tej drogi


W dniu dzisiejszym zostało zgłoszone przez rodziców zachorowanie na zapalenie spojówek, szkarlatynę, świnkę oraz grypę jelitową. Uprzejmie prosimy o obserwację dzieci oraz przyprowadzanie do przedszkola dzieci zdrowych.

wprowadzono: 16.11.2023


W dniu dzisiejszym został zgłoszony przez rodzica jeden przypadek wszawicy. Uprzejmie prosimy o szczegółową obserwację głów dzieci.

wprowadzono: 02.11.2023Drodzy Rodzice

W związku z koniecznością określenia zapotrzebowania na żywienie dzieci oraz organizacją pracy przedszkola, bardzo prosimy w nieprzekraczalnym terminie do 19 października  2023r.
o zadeklarowanie obecności Państwa dziecka w dniach 02 i 03 listopada 2023r.

Brak informacji  będzie równoznaczny z nieobecnością dziecka.

Praca przedszkola w dniach 02 i 03 listopada zostanie zorganizowana odpowiednio do zgłoszonego przez rodziców zapotrzebowania na zapewnienie opieki dzieciom.

wprowadzono: 04.10.2023r.
ZEBRANIA Z RODZICAMI

  • Dnia  04.09.2023r.

-godz. 16.00 – H.  Łochyńska,  Krasnale, sala nr 4, budynek B, parter

                       –  M.  Filarowska, Rybki, sala nr 2, budynek B, parter

                       –  M.  Wiśniewska, Słoneczka, sala nr 3, budynek B, parter

-godz. 17.00- G.  Chraplak, Tygryski, sala nr 1, budynek B, parter

-godz. 17:00 – P. Orzełek, Pszczółki, sala nr 14, budynek B, piętro

                         – W. Poloszyk, Biedronki, sala nr 13, budynek B, piętro

                         – D. Mensfeld, Motylki, sala nr 12, budynek B, piętro

                         – I. Bilska, Skowronki, sala nr  52, budynek A, piętro

  • Dnia 05.09.2023r.

-godz. 16:00-  M. Jakubowicz, Sówki, sala nr 5, budynek B, parter

-godz. 16:30-P. Zaborowska-Dotka, Żabki, budynek B, piętro

-godz. 17:00-A. Michalczyk, Marzyciele, budynek A, piętro

                       -P. Zawadzka-Konieczna, Mali Odkrywcy, budynek A, piętro


Plan dowożenia na rok szkolny 2023-2024:

Uwaga! W dniu 04.09.2023 dowozy według harmonogramu, natomiast odwozy we własnym zakresie.

wprowadzono: 29.08.2023


ZEBRANIE DLA RODZICÓW NOWYCH DZIECI

Zebranie odbędzie się 30.08.2023r. o godz. 15:00 (po zajęciach adaptacyjnych) w sali gimnastycznej Przedszkola w Stęszewie.