Rok szkolny 20223/2024

Logopeda mgr Agnieszka Stankowska – prowadzi zajęcia logopedyczne z dziećmi 4 – letnimi.

Logopeda mgr Dorota Graczyk – prowadzi zajęcia logopedyczne z dziećmi 5, 6- letnimi.

Rozkład zajęć logopedycznych D. Graczyk

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
7:30- 14:00
7:30- 14:00

7:30- 13:30
7:30- 13:307:30 – 12:30

Konsultacje dla rodziców odbywają się we wtorek od 14:00 – 15:00

Rozkład zajęć logopedycznych A. Stankowska

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek


7:30- 12:007:30 – 14:00

Konsultacje dla rodziców odbywają się w piątek od 14:00 – 14:30

Informacje dla rodziców:

 • We wrześniu przeprowadzane są przesiewowe badania logopedyczne. Celem jest ocena stanu mowy dzieci z grup 4, 5 i 6- letnich. Wykorzystujemy kwestionariusz obrazkowy, oceniamy artykulacje poszczególnych głosek. Sprawdzamy budowę i sprawność aparatu artykulacyjnego (języka, warg, podniebienia). Oceniamy zgryz, sposób oddychania, słuch fizyczny i fonematyczny.
 • Po badaniach przesiewowych dzieci potrzebujące wsparcia logopedycznego kwalifikujemy do terapii logopedycznej.
 • Poniżej przedstawiamy ,,kamienie milowe” w rozwoju mowy dzieci w danym wieku:
 • Dla grup 5 letnich realizowany będzie program profilaktyczno- logopedyczny ,,Oddycham nosem cały rok”. W listopadzie zapraszam Państwa na warsztaty logopedyczne, na których zostaną omówione długotrwałe konsekwencje oddychania ustami. Dzieci uczestniczyć będą w profilaktycznych zajęciach grupowych, raz w miesiącu. Zaczynamy od października 🙂

Cele programu dla dzieci:

 • Będzie miało większą świadomość prawidłowego sposobu oddychania
 • Będzie rozumiało znaczenie oddechu dla zdrowia i życia,
 • Chętnie uczestniczy w zajęciach z grupą
 • Usprawni aparat artykulacyjny w tym mięśnie warg i języka
 • Wzbogaci swoją wiedze na temat własnego ciała
 • Będzie świadome swojego oddechu
 • Pozna i będzie umiało stosować różne zabawy i ćwiczenia oddechowe

Klasyfikacja głosek polskich

Przedstawiam Państwu podział artykulacyjny spółgłosek oparty na następujących kryteriach:

 1. Stopień zbliżenia narządów mowy (sposób artykulacji)
 2. Główne miejsce artykulacji
 3. Układ wiązadeł głosowych
 4. Położenie środkowej części języka w płaszczyźnie pionowej
 5. Położenie podniebienia miękkiego.

Omówię podział spółgłosek ze względu na główne miejsce artykulacji, ponieważ ta klasyfikacja została użyta w diagnozie logopedycznej.

 • Wargowe (p, b, m, w, f,)
 • Przedniojęzykowo – zębowe (s, z, c, dz, t, d, n)
 • Przedniojęzykowo- dziąsłowe (sz, ż, cz, dż, r, l)
 • Środkowojęzykowe (ś, ź, ć, dź, ń)
 • Tylnojęzykowe (k, g, h)

Zestaw ćwiczeń narządów mowy przygotowujących do wywołanie głosek wargowych (p,b) :

 • zdmuchiwanie lekkiego przedmiotu z ręki np. piórka, kłębka waty, papierowej kulki
 • dmuchanie na wiatraczki, chorągiewki naprzemiennie: krótko i długo
 • nadmuchiwanie balonów
 • robienie baniek mydlanych
 • rozdmuchiwanie chrupek, kawałków styropianu
 • dmuchanie na papierowe ozdoby zawieszone na nitkach o różnej długości ponad głową osby ćwiczącej
 • dmuchanie na papierowe okręciki-, pływające w misce z wodą- zabawa bitwa morska
 • dmuchanie na piłeczkę pingpongową po wyznaczonej trasie- zabawa wyścigi samochodowe
 • naprzemienne dmuchanie piłeczki do osoby z przeciwległej strony stołu – zabawa mecz piłkarski
 • energiczne uderzanie wargami o siebie

Zestaw ćwiczeń narządów mowy przygotowujących do wywołanie głosek wargowych (m) :

 • mruczenie przy zamkniętych wargach
 • nucenie popularnych melodii
 • delikatne otwieranie i zamykanie ust
 • energiczne uderzanie wargami o siebie – zabawa bezzębny miś

Wykorzystano następującą literaturę :klasyfikacja głosek polskich J. Cieszyńskiej ,,Metody wywoływania głosek”, zestawy ćwiczeń narządów mowy: I. Michalak- Widera ,,Miłe uszom dźwięki” ora ilustrację z serwisu Printoteka.

Grupy dzieci 5 – letnich odwiedził niezwykły gość – słoń Izydor, który wraz z Panią Dorotą – logopedą przedszkolnym opowiedział dzieciom po co nam nos i jaka jest jego rola. Przedszkolaki dowiedziały się, że służy nie tylko do wąchania, ale także do prawidłowego oddychania! Dlaczego nasza buzia powinna być zamknięta, kiedy odpoczywa (kiedy nie jemy i nie mówimy). Dzieci miały okazje zobaczyć zdjęcia osób, które oddychają prawidłowym i nieprawidłowym torem, oraz zaobserwować różnicę. Dowiedziały się, że nieprawidłowy tor oddechowy powoduje:

Wraz ze słoniem dzieci uczyły się wierszyka o prawidłowym oddychaniu:

Nos mam jeden, dziurki dwie

Oddech biorę mocno w nie

I powietrze nim wypuszczam

nigdy tego nie odpuszczam!

Przedszkolaki otrzymały medale, które mają im przypominać o prawidłowym sposobie oddychania

Po prawidłowym wywołaniu głosek wargowych w izolacji (p, b, m) utrwalamy artykulację tych głosek w sylabach w następujących zestawieniach:

 • pa, po pu, pe, py,
 • apa, opo, upu, epe, ypy, ipy, apo, apu, ape, apy, opa, opu, ope, opy, upa, ypo, ype, upy
 • ap, op, up, ep, ip, yp
 • ba, bo, bu, be, by
 • aba, obo, ubu, ebe, yby
 • abo, abu, abe, aby, oba, obu, obe, oby, uba, ubo, ube, uby, eba, ebo, eby, yba, ybo, ybu, ybe
 • ma, mo, mu, me, my
 • ama, omo, umu, eme, ymy, amo, ame, amu, amy, oma, ome, omu, omy, uma, ome, umy, umo, ema, emo, emu, emy, yma, ymo, yme, ymu
 • am, om, um, em, ym, im

Poniżej przedstawiam karty pracy utrwalające głoski wargowe w sylabach

Wypowiedz poprawnie dane sylaby i połącz ze sobą takie same

Wypowiedz poprawnie dane sylaby i połącz ze sobą takie same

Wypowiedz poprawnie dane sylaby i połącz ze sobą takie same

Wykorzystano następującą literaturę : Afazja – ćwiczenia językowe dla dzieci M. Błasiak- Tytuła, Z. Orłowska- Popek