Zarząd Rady Rodziców na rok szkolny 2022/2023:

Przewodniczący: Izabela Ossowiecka

Z-ca przewodniczącego: Dagmara Smelka

Skarbnik: Agnieszka Rożniakowska

Sekretarz: Ewa Szymankiewicz

Kontakt: przewodniczaca.rady.rodzicow@gmail.com

Składka na pierwsze dziecko wynosi 80 zł, na drugie i kolejne 70 zł.

Nr konta: 09 9048 0007 2003 0005 4016 0001