Zarząd Rady Rodziców na rok szkolny 2023/2024:

Przewodniczący: Izabela Ossowiecka

Z-ca przewodniczącego: Julia Moczulska

Skarbnik: Krzysztof Gielewski

Sekretarz: Ewa Szymankiewicz

Kontakt: przewodniczaca.rady.rodzicow@gmail.com

Nr konta: 09 9048 0007 2003 0005 4016 0001