Zarząd Rady Rodziców na rok szkolny 2020/2021:

Przewodniczący: Łukasz Nowakowski

Z-ca przewodniczącego: Natalia Hamrol

Skarbnik: Maria Nowak

Sekretarz: Ewelina Szczepaniak

Kontakt: przewodniczacyradyrodzicow@wp.pl

Składka na pierwsze dziecko wynosi 70 zł, na drugie i kolejne 60 zł.

Nr konta: 09 9048 0007 2003 0005 4016 0001