Zarząd Rady Rodziców na rok szkolny 2021/2022:

Przewodniczący: Łukasz Nowakowski

Z-ca przewodniczącego: Dagmara Smelka

Skarbnik: Violetta Borak

Sekretarz: Ewa Szymankiewicz

Kontakt: przewodniczacyradyrodzicow@wp.pl

Składka na pierwsze dziecko wynosi 70 zł, na drugie i kolejne 60 zł.

Nr konta: 09 9048 0007 2003 0005 4016 0001