Wrzesień

Treści programowe:

Ja

Informacje o sobie

 • podawanie cech fizycznych swojego ciała: płeć, wiek, kolor oczu, włosów
 • podawanie wiadomości o sobie, dotyczących ulubionej zabawki, potrawy, ulubionego owocu, pojazdu itp.

Emocje, radzenie sobie z nimi

 • nazywanie i przedstawianie podczas zabaw różnych stanów emocjonalnych (np.: smutek, radość, złość, strach itp.)
 • wyrażanie emocji w naturalnych sytuacjach, np.: rozstawania się z rodzicami, przegranej w grze itp.;

Rozwój fizyczny

Nasze ciało

 • rysowanie swojej postaci
 • nazywanie części ciała
 • porównywanie swojego wyglądu z wyglądem kolegów i koleżanek

Higiena ciała i otoczenia

 • częste przebywanie na świeżym powietrzu we wszystkich porach roku
 • przestrzeganie podstawowych zasad związanych z higieną

Aktywność ruchowa

Sprawność ruchowa

 • przyjmowanie poprawnej postawy podczas wykonywania różnych czynności
 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych: bieżnych, orientacyjno-porządkowych, ze śpiewem

Procesy poznawcze

Spostrzeganie słuchowe

 • rozpoznawanie osób po głosie

Percepcja za pomocą dotyku, smaku, węchu

 • rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą dotyku, smaku, węchu
 • różnicowanie i nazywanie cech rozpoznawanych za pomocą węchu (woń przyjemna, woń nieprzyjemna)

Uwaga

 • skupianie uwagi na przedmiotach, treściach przekazywanych przez nauczyciela lub kolegów

Słownictwo

 • nazywanie elementów pogody, części mieszkania, pomieszczeń przedszkolnych itp.

Aktywność językowa

Wypowiedzi ustne

 • wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich

Początkowa nauka czytania i pisania

Słuch fonematyczny

 • rytmiczny podział słów (samodzielny, swobodny podział słów na sylaby, np. w zabawach: wymyślanie mowy robotów, kosmitów, wołanie kogoś z podwórka do domu)

Przygotowanie do czytania

 • obserwowanie nauczyciela czytającego książeczki i podejmowanie prób naśladowania go (zainteresowanie nabywaniem umiejętności czytania)

Przygotowanie do pisania

 • rozwijanie sprawności ruchowej
 • rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej

Elementy matematyki

Orientacja przestrzenna

 • wykonywanie ćwiczeń w parach, np. według metody W. Sherborne

 Liczenie

 • liczenie elementów w naturalnych sytuacjach, np. ręczników w łazience, par butów w szatni, kwiatów w wazonie itp.

Przyroda

Obserwacja przyrody

 • obserwowanie przyrody w naturalnym otoczeniu, podczas pobytu na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym oraz podczas spacerów i wycieczek

Koledzy, grupa przedszkolna

Dziecięce relacje

 • uczestniczenie w działaniach grupowych organizowanych przez nauczyciela oraz we wspólnych swobodnych zabawach

Działalność plastyczna

Zainteresowania plastyczne

 • rysowanie, malowanie – korzystanie z różnych materiałów i przyborów

W świecie sztuki – muzyka

Muzyka i śpiew

 • słuchanie piosenek śpiewanych przez nauczyciela oraz ich profesjonalnych nagrań
 • śpiewanie piosenek z repertuaru dziecięcego
 • nauka krótkich piosenek (forma AB)

Muzyka i ruch

 • uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych:
 • ze śpiewem
 • tanecznych
 • przy akompaniamencie instrumentu,
 • integracyjnych

Tydzień I – To jestem ja

 1. Oto ja
 2. Podobny do mamy, podobny do taty
 3. Wspomnienia z wakacji
 4. Moje ciał, moje zmysły
 5. Moje emocje

Tydzień II – Moja grupa

 1. Moja sala
 2. Lewa, prawa
 3. Dziękuje, proszę, przepraszam
 4. Kodeks przedszkolaka
 5. Zasady przedszkolaka

Tydzień III – Moja droga do przedszkola

 1. Na skrzyżowaniu
 2. Wszędzie są koła
 3. Ruch uliczny
 4. Znaki drogowe
 5. Przejście dla pieszych

Tydzień IV

 1. W parku
 2. Jesienna wyprawa
 3. Idzie jesień poprzez świat
 4. Liczymy grzyby
 5. Gdzie jesteś, jesieni?