Czego uczymy się w lutym w grupie pięciolatków i sześciolatków?

Tydzień 21: Tydzień uśmiechu

Tydzień 22: Mali badacze

Tydzień 23: Zabawy na śniegu

Tydzień 24: Poznajemy zawody

Umiejętności dziecka:

 • Bawi się i współpracuje z rówieśnikami, wie jak zachować dobrą atmosferę w grupie
 • Wypowiada się na różne tematy, potrafi logicznie łączyć przyczynę ze skutkiem
 • Rozwija spostrzegawczość podczas różnego typu zajęć
 • Wysłuchuje podane głoski w wyrazach, dzieli wyrazy na sylaby
 • Pisze po śladzie wyrazy
 • Jest zainteresowane czytaniem, układa wyrazy z liter, układa zdania z podanymi wyrazami 
 • Wie, jak wyglądają litery: A, O, E, I, U, Y, M, P, B, L, D, T, F, W, S, Z, Ł, J, N, C, K, R, G
 • Z uwagą słucha tekstów literackich i wypowiada się na ich temat
 • Koloruje obrazki zgodnie z kodem
 • Posługuje się nazwami figur geometrycznych
 • Wie, jak wyglądają cyfry: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0
 • Przelicza elementy
 • Posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi
 • Dodaje dwie liczby
 • Panuje nad emocjami, stara się je odróżniać
 • Uczestniczy w zabawach badawczych, stara się formułować wnioski wynikające z  eksperymentów
 • Dba o higienę jamy ustnej
 • Nazywa emocje, określa swój nastrój
 • Słucha piosenek i uczy się ich śpiewać
 • Rozpoznaje niektóre instrumenty muzyczne, zna pojęcia: orkiestra, dyrygent
 • Rozpoznaje i nazywa zawody przedstawione na zdjęciach  
 • Doskonali sprawność manualną i grafomotoryczną, wykonując różnego rodzaju ćwiczenia
 • Przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas wycieczki

Uczestniczy w zabawach ruchowych i zajęciach gimnastycznych

11 LISTOPADA

WIZYTA U STRAŻAKÓW

WSPÓLNE ZABAWY