Czego uczymy się we wrześniu w grupie pięciolatków i sześciolatków?

Tydzień 1: Moje przedszkole

Tydzień 2: Ja i ty to my

Tydzień 3: To jestem ja

Tydzień 4: Lecą liście kolorowe

Umiejętności dziecka:
• Bawi się i współpracuje z rówieśnikami
• Zna zwroty grzecznościowe
• Odczuwa przynależność do grupy
• Jest samodzielne podczas ubierania, jedzenia i innych czynności
• Słucha tekstów literackich i wypowiada się na ich temat
• Dzieli wyrazy na sylaby
• Wie, czym jest alfabet
• Wie, jak wyglądają litery: A, O, E, I
• Wysłuchuje podane głoski w wyrazach
• Wie, co to jest portret i autoportret
• Maluje portret przyjaciela
• Wypowiada się za pomocą różnych technik plastycznych
• Rozróżnia podstawowe figury geometryczne
• Wie, jak wyglądają cyfry: 1, 2
• Przelicza elementy
• Określa wielkość elementów
• Rozróżnia stronę prawą i lewą
• Ustala położenie obiektów w przestrzeni
• Grupuje przedmioty w sensowny sposób
• Rozróżnia figury geometryczne
• Wznosi konstrukcje z klocków
• Słucha piosenek i uczy się ich na pamięć
• Bawi się przy muzyce
• Doskonali sprawność manualną i grafomotoryczną
• Rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne
• Wie, co to jest pogoda
• Rozróżnia emocje i uczucia
• Uczestniczy w zabawach ruchowych i zajęciach gimnastycznych
• Ubiera się stosownie do pogody
• Zna charakterystyczne cechy jesieni
• Odczytuje kod

WSPÓLNE ZABAWY