OSP w Stęszewie

W dniu 17 września odwiedziliśmy OSP w Stęszewie. Strażacy zaprezentowali wyposażenie wozu strażackiego, opowiadając o przeznaczeniu sprzętu wykorzystywanego podczas swojej pracy. Z wielkim zainteresowaniem wysłuchaliśmy opowieści o odpowiedzialnej pracy strażaka. Serdecznie dziękujemy Strażakom za miłe przyjęcie.


WRZESIEŃ:

Tematy kompleksowe:

  1. W przedszkolu 1.09.2021-3.09.2021
  2. Nasze przedszkole 6.09.2021-10.09.2021
  3. Jestem bezpieczny 13.09.2021-17.09.2021
  4. Pomocna dłoń 20.09.2021-24.09.2021

Poznawane wartości: koleżeńskość i bezpieczeństwo.


W roku 2021/2022 będziemy realizować program „Planeta dzieci. Prawda, dobro, piękno w świecie wartości” z wykorzystaniem kart pracy „Planeta Dzieci” wydawnictwa WSiP. Poznamy świat wartości, będziemy realizować „Kącik Dobrego Startu ” oparty na Metodzie Dobrego Startu autorstwa prof. Marty Bogdanowicz. Jej celem jest usprawnienie i integracja narządów słuchu, wzroku oraz układu kinestetyczno-ruchowego, kształcenie lateralizacji, orientacji w schemacie ciała i przestrzeni. Metoda wspiera harmonijny rozwój psychomotoryczny dziecka oraz przygotowuje do nauki czytania i pisania. Pojawią się atrakcyjne zabawy z kodowaniem oraz elementy Planu Daltońskiego. Praca  według planu daltońskiego zaspokaja potrzebę dziecięcej aktywności, rozwija kreatywność, samodzielność, poczucie odpowiedzialności i umiejętność współpracy. Ponadto będziemy brać udział w projekcie: „Piękna Nasza Polska Cała. Głównym celem i założeniem projektu jest kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci, kształtowanie szacunku dla własnego państwa.