SPOTAKNIE ZE STRAŻAKIEM

W dniu 22.09.2022 nasze przedszkole odwiedził niecodzienny gość Pan Strażak. Dzieci z wielkim zachwytem i zaciekawieniem uczestniczyli w spotkaniu, podczas którego mogły dowiedzieć się o pracy strażaków, jak zachować się w sytuacjach zagrożenia. Serdecznie dziękujemy panu Maciejowi za poświęcony czas.


DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA

Dnia 20.09.2022 obchodziliśmy Dzień Przedszkolaka. Tego dnia zadaniem dzieci było odnalezienie skarbu. Radość, zaangażowanie i śmiech świadczyły o wspaniałej zabawie. Życzymy wszystkim przedszkolakom samych słonecznych dni, aby każdy dzień był wspaniałą przygodą.


SPRZĄTANIE ŚWIATA

Dania 16.09.2022 dzieci uczestniczyły w akcji Sprzątanie Świata, której celem jest promowanie od najmłodszych lat zasad dbania o środowisko.


SPOTKANIE Z POLICJANTAMI

Dnia 12.09.2022 odbyło się spotkanie z policjantami, którzy przeprowadzili pogadankę na temat bezpieczeństwa, konieczności przestrzegania przepisów ruchu drogowego, zasad bezpiecznego przechodzenia przez drogę. Dzieci miały okazję wsiąść i obejrzeć radiowóz. Najwięcej radości wzbudziło włączenie sygnałów alarmowych. Serdecznie dziękujemy policjantom za poświęcony czas.


WRZESIEŃ

Tematy kompleksowe:

  1. „Co słychać w przedszkolu ?” 1.09.2022-9.09.2022
  2. „Jak być superbezpiecznym?” 12.09.2022-16.09.2022
  3. „Jakie są moje supermoce?” 19.09.2022-23.09.2022
  4. „Kiedy Pani Jesień obchodzi urodziny ?” 26.09.2022-30.09.2022

W roku 2022/2023 pracujemy w oparciu o „Program wychowania przedszkolnego” autorek: W. Żaby-Żabińskiej, W. Majewskiej, R. Paździo, „Wydawnictwa MAC Edukacja” oraz kart pracy „Supersmyki”. Pakiety zostały opracowane w duchu pedagogiki twórczości i pedagogiki zabawy. Połączenie tych dwóch metod wspiera holistyczny rozwój dziecka. Takie podejście opiera się na teraźniejszych możliwościach dzieci, ich potrzebach i preferencjach oraz na dążeniu do przygotowania najmłodszych do wyzwań przyszłości. Pojawią się atrakcyjne zabawy z kodowaniem oraz elementy Planu Daltońskiego. Praca według Planu Daltońskiego zaspakaja potrzebę dziecięcej aktywności, rozwija kreatywność, samodzielność, poczucie odpowiedzialności i umiejętność współpracy. Ponadto będziemy realizować projekt edukacyjny „Bohater Tygodnia”. Projekt ma na celu: uświadomienie dziecku, że jest ważne, nawiązanie pozytywnych relacji między dziećmi, tworzenie postaw prospołecznych.