Godziny otwarcia przedszkola:

 

Czas pracy przedszkola 630 – 1630

Dzieci przyprowadzamy do przedszkola od godz. 630 do godz.  800.

Dzieci z grup 5-o godzinnych  na godzinę  800 

 

Godziny odbiorów dzieci:

pobyt 5-o godzinny do godziny 1300 

pobyt 7-o godzinny  do godziny 1330

pobyt 9-o godzinny do godziny 1530

pobyt 10-o godzinny do godziny 1630

Godziny posiłków:

I śniadanie – godzina 830           

II śniadanie -godzina 1100           

Obiad –  godzina 13 00              

Podwieczorek – godzina 1445       

 

Drzwi wejściowe blokowane są przez zegar czasowy.

Proszę dostosować się do godzin przyprowadzania i odbioru dzieci.

Szczegółowa informacja wywieszona jest na drzwiach.