UWAGA!

Rodzicom dzieci, którzy nie mają możliwości zawarcia ubezpieczenia on-line udostępniamy zawarcie polisy w formie papierowej. W tym celu należy pobrać poniższą deklarację, wypełnić ją i dostarczyć do urny umieszczonej w przedszkolu w zaklejonej kopercie wraz z należną opłatą ( kwota uzależniona jest od wyboru wariantu ubezpieczenia) z dopiskiem „UBEZPIECZENIE”. Koperty należy dostarczyć w terminie do 15.10.2020.


Szanowni Rodzice,
w roku szkolnym 2020-2021 obowiązującą ofertą ubezpieczenia NNW dla dzieci jest „Twoje Dziecko” z Towarzystwa Ubezpieczeń Aviva.  Poniżej instrukcja w jaki sposób opłacić składkę:

Link do formularza:

https://twojedziecko.aviva.pl/start/?token=42ACFE23E0477E39BC4257FDB958994244B6D43A