Aktualności

ARCHIWUM 2014/2015

 

 

DRODZY RODZICE!

PROSIMY O ZGŁASZANIE U WYCHOWAWCZYŃ  GRUP
PLANOWANYCH NIEOBECNOŚCI DZIECI
 W MIESIĄCU CZERWCU
ZE WZGLĘDU NA NALICZENIE ODPISÓW.

                      DYREKTOR
                       Bernadeta Smelka

 

 

 

Dyżur opiekuńczy w okresie wakacji letnich

Drodzy Rodzice!
Listy do zapisu dzieci  na dyżur opiekuńczy w okresie wakacji letnich 1-29.07.2016 r. 
dostępne w grupach do 31 maja br. 

Informacja dla rodziców dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do Przedszkola w Stęszewie

 

Brak zgłoszenia pisemnej rezygnacji  z usług Przedszkola w Stęszewie na rok szkolny 2016/2017
w terminie do 29.04.2016 r. będzie równoznaczny z  potwierdzeniem woli przyjęcia dziecka do naszego przedszkola. 
Przypominamy o konieczności zgłoszenia się do sekretariatu przedszkola w dniach
4-8.07.2016 r. w celu podpisania umowy świadczenia  usług z zakresie  wychowania przedszkolnego. 

Informacja dotycząca dyżuru letniego lipiec/sierpień 2016

dyżur letni 2016- WAŻNE

 dokumenty

harmonogram rekrutacji

kryteria

KONCEPCJA_PRACY PRZEDSZKOLA

 

Wpłaty na Radę Rodziców

Rada Rodziców przy Przedszkolu w Stęszewie uprzejmie informuje, że wpłat w kwocie 60 zł /składka na cały rok szkolny/ można dokonywać na poniższy numer konta bankowego:
09 9048 0007 2003 0005 4016 0001

W tytule przelewu proszę wpisać: imię, nazwisko, grupę oraz wychowawcę dziecka. 

 

Zbiórka nakrętek dla Szymka

szymon plakat (2)

Uprzejmie informujemy, że możliwość zmiany godzin pobytu istnieje tylko w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach. Nie przekraczalny termin dokonania zmiany to 25 dnia każdego miesiąca – zmiana dotyczy miesiąca następnego.

 

Decyzją przedstawicieli rodziców wybrano firmę ubezpieczającą grupowo dzieci  w Przedszkolu  PZU Życie SA   na rok szkolny 2015/2016.

Składka roczna 30,00 zł – płatne u wychowawcy grupy. 

 

Ogłoszenia

 0głoszenia ogólne

Upoważnienia do odbioru dzieci:

Dziecko może być odbierane z przedszkola tylko przez rodziców lub osoby przez nich upoważnione na osobnym formularzu (druk jest do pobrania u wychowawcy grupy).