Aktualności

ARCHIWUM 2014/2015

Nabór na wolne stanowisko referenta

oferta

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

 

 dokumenty

harmonogram rekrutacji

kryteria

KONCEPCJA_PRACY PRZEDSZKOLA

 

Wpłaty na Radę Rodziców

Rada Rodziców przy Przedszkolu w Stęszewie uprzejmie informuje, że wpłat w kwocie 60 zł /składka na cały rok szkolny/ można dokonywać na poniższy numer konta bankowego:
09 9048 0007 2003 0005 4016 0001

W tytule przelewu proszę wpisać: imię, nazwisko, grupę oraz wychowawcę dziecka. 

 

Zbiórka nakrętek dla Szymka

szymon plakat (2)

Uprzejmie informujemy, że możliwość zmiany godzin pobytu istnieje tylko w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach. Nie przekraczalny termin dokonania zmiany to 25 dnia każdego miesiąca – zmiana dotyczy miesiąca następnego.

 

Decyzją przedstawicieli rodziców wybrano firmę ubezpieczającą grupowo dzieci  w Przedszkolu  PZU Życie SA   na rok szkolny 2015/2016.

Składka roczna 30,00 zł – płatne u wychowawcy grupy. 

 

Ogłoszenia

 0głoszenia ogólne

Upoważnienia do odbioru dzieci:

Dziecko może być odbierane z przedszkola tylko przez rodziców lub osoby przez nich upoważnione na osobnym formularzu (druk jest do pobrania u wychowawcy grupy).