ZAJĘCIA ADAPTACYJNE DLA NOWYCH DZIECI

Informujemy ,że zajęcia adaptacyjne dla nowych dzieci odbędą się w dniu 30.08.2022 o godzinie 12:00,13:00 i 14:00. Listy z podziałem dzieci na grupy oraz informacją o godzinie zajęć adaptacyjnych zostaną udostępnione dla Państwa w łączniku Przedszkola 22.08.2022.


W dniu dzisiejszym w łączniku Przedszkola udostępnione zostały dla Państwa listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych na rok szkolny 2022/2023.  W celu dopełnienia formalności prosimy rodziców dzieci przyjętych do Przedszkola o pobranie i wypełnienie poniższych dokumentów:

  • Ważne- na składanych dokumentach wymagany jest podpis obojga rodziców

Sposób składania dokumentów:

Dokumenty należy umieścić w kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem dziecka oraz wrzucić do urny znajdującej się w wejściu do łącznika Przedszkola w Stęszewie w nieprzekraczalnym terminie do 20 maja 2022r.

wprowadzono: 29.04.2022 r.


Szanowni Państwo w dniu dzisiejszym w łączniku Przedszkola w Stęszewie zostały dla Państwa udostępnione listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w rekrutacji na rok szkolny 2022/2023.

wprowadzono: 25.04.2022


Wypełniony wniosek wraz z wybranymi załącznikami do wniosku należy wrzucić do urny umieszczonej przy wejściu do budynku  przedszkola w terminie od 07 do 23 marca 2022 r.  w zamkniętych kopertach, opisanych imieniem i nazwiskiem dziecka oraz rocznikiem urodzenia.

  • WAŻNE- na wniosku o przyjęcie dziecka wymagany jest podpis obojga rodziców/opiekunów prawnych

Wniosek o przyjęcie dziecka oraz załączniki obowiązujące w rekrutacji do Przedszkola w Stęszewie na rok szkolny 2022/2023:

wprowadzono: 02.03.2022


Dla osób nie mających możliwości pobrania druków ze strony internetowej istnieje możliwość  pobrania druków w formie papierowej -należy umówić się telefonicznie w godzinach pracy sekretariatu (poniedziałek 08:00-16:00, wtorek-piątek 07:00-15:00) pod numerem telefonu 618134-345.


Dyrektor Przedszkola w Stęszewie ogłasza nabór dzieci na rok szkolny 2022/2023

Rekrutacja nowych dzieci odbędzie się w terminie  07-23.03.2022r.