Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym w łączniku Przedszkola zostały udostępnione dla Państwa listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych na rok szkolny 2023/2024. W celu dopełnienia formalności prosimy rodziców dzieci przyjętych o pobranie i wypełnienie poniższych dokumentów:

Dokumenty należy umieścić w kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem dziecka oraz umieścić w skrzynce podawczej znajdującej się przy wejściu do Przedszkola. Wskazane wyżej dokumenty należy dostarczyć w terminie do 19.05.2023 roku.

wprowadzono: 28.04.2023 r.


Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym w łączniku Przedszkola w Stęszewie zostały udostępnione listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w rekrutacji na rok szkolny 2023/2024.

W dniu 28.04.2023 r. zostaną natomiast wywieszone listy dzieci przyjętych z informacją o terminie i sposobie dopełnienia pozostałych formalności związanych z przyjęciem dziecka do przedszkola.

wprowadzono: 25.04.2023r.


DOKUMENTY REKRUTACYJNE OBOWIĄZUJĄCE NA ROK SZKOLNY 2023/2024:

Wypełniony wniosek wraz z wybranymi załącznikami do wniosku należy umieścić w skrzynce podawczej, znajdującej się przy wejściu do budynku przedszkola w terminie od 06 do 24 marca 2023r. w zamkniętych kopertach, opisanych imieniem i nazwiskiem dziecka oraz rocznikiem urodzenia.

WAŻNE– na wniosku o przyjęcie dziecka wymagany jest podpis obojga rodziców/ opiekunów prawnych

wprowadzono: 02.03.2023r.


Dla osób nie mających możliwości pobrania druków ze strony internetowej istnieje możliwość pobrania druków w formie papierowej w godzinach pracy sekretariatu ( poniedziałek 08:00-16:00, wtorek-piątek 07:00-15:00)


W dniu 2.03.2023r. zostaną udostępnione dokumenty rekrutacyjne.