• Zgodnie z harmonogramem rekrutacji w dniu 23.04.2024 roku zostaną udostępnione w łączniku przedszkola listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na rok szkolny 2024/2025.
    Brak rezygnacji z przedszkola w terminie 24-25.04.2024r. będzie jednoznaczny z potwierdzeniem woli przyjęcia dziecka do Przedszkola w Stęszewie.
  • W dniu 26.04.2024r. zostaną udostępnione w łączniku przedszkola listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do Przedszkola w Stęszewie na rok szkolny 2024/2025.
  • W celu dopełnienia formalności dzieci przyjętych do przedszkola uprzejmie prosimy o pobranie i wypełnienie poniższych dokumentów:
    1. Informacja dotycząca korzystania z usług w zakresie wychowania przedszkolnego
    2. Lista zgód obejmujących cały cykl edukacyjny
    3. Karta uzupełniająca informacje o dziecku ( upoważnienie dla osób trzecich do odbioru)

Jednocześnie informujemy, że przedszkole korzysta z programu iPrzedszkole- panelu rodzica. Za jego pośrednictwem udostępniana jest dla Państwa odpłatność, a także możliwość komunikacji z nauczycielami oraz specjalistami. W związku z tym niezbędne jest udostępnienie placówce adresów e-mail obojga rodziców. Tych z Państwa, którzy nie podali e-maili na wnioskach o przyjęcie prosimy o uzupełnienie tych danych w sekretariacie przedszkola.

wprowadzono: 16.04.2024r.


WAŻNE- na wniosku o przyjęcie dziecka wymagane są podpisy obojga rodziców/ opiekunów prawnych

Wniosek o przyjęcie dziecka oraz załączniki do wniosku obowiązujące w rekrutacji do Przedszkola w Stęszewie na rok szkolny 2024/2025: