Tinder borjar med ”catfish”-verifiering – vill foresla bot pa skojare

Tinder borjar med ”catfish”-verifiering – vill foresla bot pa skojare

Ar du forskrackt forut att personen du matchat med pa Tinder inte ar den hen utger sig for att vara? Genast infor varldens storsta dejtingapp en ny funktion, som amna hjalpa brukare att ej stupa pro en sa kallad ”catfish”.

Julia Caesar

Darefter lanseringen 2012 inneha Tinder vaxt till att bli en av varldens mest begagna dejtingplattformar. Bakom appen star Match Group, som aven ager dejtingplattformarna PlentyOfFish, OkCupid and Hinge.

I Sverige ar appen framfor allt stor i de yngre aldrarna – 27 procent fran aldersgruppen 15-25 ar ha anvant Tinder under 2018, enligt Internetstiftelsen.

Tinder pro samman dejtingsugna folk i genom att lata de svepa antingen hoger eller vanster pa varandra. Sveper bada at hoger blir det en matchning, och en konversation kan startas.

Men allihopa moten slutar inte positivt. Ett av problemen man kampar med ar sa kallad ”catfishing”, ett begrepp for manniskor som utger sig forut att besta nagon annan pa internet.

Med det nya systemet tvingas dejtingsugna Tinderanvandare forst ta en selfie som stammer overens med en pose som visas i en annan bild. De par bilderna granskas sedan av Tinder, som ifall godkanda verifierar anvandaren med ett blatt marke – likt det som finns kungen vissa Instagramkonton. Det i sin svang ger andra Tinderanvandare en indikation ifall personens trovardighet. Verifieringen ar alltsa inte ett fordran for att forbruka Tinder.

Tanken ar att AI-teknik amna skota kontrollen fran bilderna, men an sa lange kommer det att goras manuellt fran folk.

Tinder uppges ha 5,7 miljoner betalande brukare globalt, och rullar forst ut funktionen i USA. Om och i sa fall nar det kommer att erbjudas globalt ar oklart.

Den nya tekniken ska bidra Tinderanvandare tillfalle att spara information om personen man amna motas och vart det ska infalla. Om nagot skulle ske under dejten kan personen darefter trycka pa en ”panikknapp”, som skickar informationen till raddningstjanst.

Amnen att observera

  • Tinder Skugga

Sa kan ramverket FinOps skapa affarstillvaxt

– FinOps ar en organisatorisk och kulturell transfer dar vi jobbar med att ringa ihop samspelet mellan finans, operations, DevOps och allihopa armeniska heta kvinnor affarsenheter och tekniker, sager Lisbeth Vigermyr, vd for SoftwareOne Sweden.

De senaste aren har utvecklingen och anvandandet av cloudtjanster gatt framat i en ilsken rorelse. For att avratta med i kapplopningen ar molnet idag fundamentalt for alla foretag, med effekten att helt andra affarsmodeller uppstatt. Kostnaderna for molntjanster okar exponentiellt och gallande SoftwareOne ser man att marknaden har mognat for att plocka upp konversationen runtom vilka arbetssatt som kan ge for battre.

Det har ar FinOps

Otaliga antaga felaktigt att FinOps ar en forkortning av Financial Operations, men det stammer inte, fortydligar Lisbeth Vigermyr. I sjalva verket ar FinOps ett ramverk och arbetssatt som hjalper affarsverksamhet att ta kostnadskontroll och samtidigt organisera sig sallskap for framtida innovation. Finans, affarsenheter, utvecklare, it-enheter och HR samarbetar for att fa ut maximalt av sin cloudkostnad gallande ett datadrivet fason och intill precis tillfalle.

– Vi ser ett okat behov fran att fa handrackning med arbetssatt och best practice for att ta tillsyn ovanfor och inse forsvinna cloudkostnader – och hur den informationen sedan kan anvandas pro att uppna foretagsmalen och bedriva ny innovation. Enar ar FinOps helt riktigt vag att ga, forklarar Lisbeth Vigermyr.

De storsta utmaningarna med Cloud

Enligt undersokningar gjorda av FinOps Foundation ar de storsta utmaningarna med Cloud att kunna prognostisera kostnader, att kostoptimera losningar och att samverka datadrivet.

– Manga fragar sig hur man ska kunna lagga en budget pa nagot sa flytande som cloudtjanster. Utmaningen ligger i att forvarva och innovera i molnet pa ett strukturerat satt som tillika inkluderar ekonomistyrning, anser Lisbeth Vigermyr.

SoftwareOne ar idag en av varldens storsta FinOps-partners och certifierade som FinOps MSP och som FinOps Platform. I ett typiskt order hjalper de organisationen att ta fram en strategisk riktning och kontroll. Genom att definiera en klokt beraknande for att optimera molnkostnader halls kostnaderna inom en fordefinierad barriar ovanfor en distinkt tidsperiod.

– Vi sakerstaller att foretagets molnarkitektur ar fit for purpose och forser ledningen med strategisk kurs och avancerade rapporter. Framat faciliterar vi workshops och utbildningar pro kulturell ombildning med FinOps ramverk, berattar Lisbeth Vigermyr och avslutar:

– Som klient ar det aldrig pro sent eller for tidigt att initiera med FinOps – det ar som med vilken exercis som helst – aldrig for sent och kan darjamte radda massa kostsamma kvartalsslut.

Ifall SoftwareOne

SoftwareOne ar en ledande global mjukvaru- och molnlosningsleverantor som utvecklar hur organisationer bygger, koper och managerar i molnet. Genom att mildra kunder att migrera och modernisera deras syssla och applikationer – och samtidigt att navigera och optimera de forandringar som sker pro mjukvaru- och molnlosningar – maximerar SoftwareOne vardet av teknologi. Foretagets 8,900 anstallda levererar en portfolj av 7,500 mjukvaru-varumarken med salj- och leveranskapacitet i 90 lander. Med huvudkontor i Schweiz ar SoftwareOne listade kungen ”SIX Swiss Exchange” under symbolen SWON.