W roku szkolnym 2021/2022 realizujemy podstawę programową w oparciu o program wychowania przedszkolnego ,,Planeta dzieci. Prawda, dobro, piękno w świecie wartości” J. Wasilewskiej i karty pracy ,,Planeta dzieci- pięciolatek”. Cykl zbudowany jest wokół idei wychowania przez wartości- codziennego wspierania rozwoju dziecka, umożliwiania mu odkrywania własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenia doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. Szczególna uwaga zwrócona jest na nauczanie wielozmysłowe- częścią cyklu jest nowy program wspomagania rozwoju psychoruchowego dzieci, bazujący na ,,Metodzie Dobrego Startu” autorstwa prof. Marty Bogdanowicz.

W tym roku szkolnym będziemy realizować również Międzynarodowy Projekt Edukacyjny ,,Piękna Nasza Polska Cała”, którego celem jest kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycje Polski oraz kształtowanie tożsamości narodowej dzieci. Poprzez realizację zadań tematycznych dzieci poznają historię państwa polskiego, jego symbole narodowe, tradycje, zwyczaje czy obrzędy ludowe. Działania projektowe będą też okazją do tego, by budzić wśród najmłodszych i ich rodzin poczucie tożsamości narodowej i regionalnej, dumy z bycia Polakiem, a także do wzmacniania więzi z rodzicami i integracji placówek oświatowych z terenu całej Polski.

,,MISIE” WITAJĄ PO WAKACJACH!

WRZESIEŃ:

TEMATY KOMPLEKSOWE:

I 01-10 wrzesień ,,W PRZEDSZKOLU”:

 1. Poznajmy się.
 2. Wspomnienia z wakacji.
 3. Kodeks przedszkolaka.
 4. Znamy magiczne słowa.
 5. Portret naszej grupy.

II 13-17 wrzesień ,,NASZE PRZEDSZKOLE”:

 1. Kąciki w naszej sali.
 2. Wokół przedszkola.
 3. Pracownicy naszego przedszkola.
 4. W przedszkolnej kuchni.
 5. Dzień przedszkolaka.

III 20-24 wrzesień ,,JESTEM BEZPIECZNY”:

 1. Nasza droga do przedszkola.
 2. Na ulicy.
 3. Zasady ruchu drogowego.
 4. Praca policjanta.
 5. Znaki drogowe.

IV 27 wrzesień- 01 październik ,,POMOCNA DŁOŃ”:

 1. Uwaga! Nieznajomy.
 2. Zagrożenia.
 3. Jak wezwać pomoc?
 4. Na ratunek.
 5. Jesteśmy bezpieczni.

Poznawane wartości: koleżeńskość, bezpieczeństwo.

Kącik Dobrego Startu: znaki falbanki, płotek.

Wykorzystując piękną pogodę bawimy się na placu przedszkolnym. Z pomocą kolorowej kredy wyczarowaliśmy ostatnio tęczowy chodnik: