Linki do powtórnych zapytań ofertowych na zakup i dostawę artykułów spożywczych na żywienie dzieci w Przedszkolu w Stęszewie:

  1. https://platformazakupowa.pl/transakcja/688196 zakup mrożonek
  2. https://platformazakupowa.pl/transakcja/688206 zakup produktów zwierzęcych, mięsa, produktów mięsnych, wędlin

wprowadzono: 10.11.202


Link do postępowania w trybie podstawowym na zakup i dostawę różnych produktów spożywczych:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/681677

wprowadzono: 26.10.2022


Linki do zapytań ofertowych na zakup i dostawę artykułów spożywczych na żywienie dzieci w Przedszkolu w Stęszewie:

  1. https://platformazakupowa.pl/transakcja/681561 zakup mrożonek
  2. https://platformazakupowa.pl/transakcja/681571 zakup pieczywa i wyrobów ciastkarskich
  3. https://platformazakupowa.pl/transakcja/681575 zakup produktów zwierzęcych, mięsa, produktów mięsnych i wędlin
  4. https://platformazakupowa.pl/transakcja/681556 zakup warzyw, owoców i ryb wędzonych

wprowadzono: 26.10.2022


Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2022 w Przedszkolu w Stęszewie:


Postepowanie nr 2 o udzielenie zamówienia
publicznego na zakup i dostawę artykułów spożywczych na żywienie dzieci w
Przedszkolu w Stęszewie dostępne jest pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/529000

wprowadzono: 28.10.2021


Zaproszenie do złożenia oferty na remont dwóch toalet w budynku Przedszkola w Stęszewie:


Informacja o wszczęciu postepowania o udzielenie zamówienia
publicznego na zakup i dostawę artykułów spożywczych na żywienie dzieci w
Przedszkolu w Stęszewie, które dostępne jest pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/520994

wprowadzono: 13.10.2021


Plan postepowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2021: