Rada Rodziców 2017-2018

UWAGA !!!

Bardzo prosimy osoby, które złożyły rezerwację na bilety na imprezę karnawałową 2018, by dokonały wpłat maksymalnie do poniedziałku 13-listopada br. Po tym terminie rezerwacje tracą swą ważność,  a bilety trafią do wolnej sprzedaży.


Skład zarządu Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018:

* przewodniczący Rady: Łukasz Nowakowski 

* z-ca przewodniczącego: Paulina Leśniewska

* sekretarz: Ewelina Palicka

* skarbnik: Robert Słonina

Kontakt: przewodniczacyradyrodzicow@wp.pl

wprowadzono: 25.10.2017 r.

Rada Rodziców ustaliła składkę na rok szkolny 2017/2018 w wysokości:

  • na pierwsze dziecko – 70 zł
  • na drugie i kolejne dziecko – 60 zł

*** Jednocześnie informujemy, że dnia 11.10.2017 r. (środa) w godzinach przyprowadzania i odbioru dzieci będzie możliwość dokonania wpłat gotówkowych w łączniku przedszkola.

wprowadzono: 05.10.2017 r.

Wpłaty na Radę Rodziców prosimy dokonywać na poniższe konto:

09 9048 0007 2003 0005 4016 0001

w tytule przelewu proszę wpisać:

imię i nazwisko dziecka, grupę oraz nazwisko wychowawcy.

wprowadzono: 20.09.2017 r.