Rekrutacja 2018/2019

REKRUTACJA 2018/2019

* * *

Ogłoszenia-ogólne

* * *

Szczegółowy harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2018/2019

Harmonogram rekrutacji

Kryteria

dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów 

 

 • * * *
 • Zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci odbędą się w dniach 26-28 czerwca 2018 r. w godz. 1400-1500

  Każde dziecko uczestniczy razem z rodzicem w dwóch zajęciach. Prosimy o zabranie obuwia domowego dla siebie i dla dziecka.

  Szczegółowy harmonogram zajęć znajduje się w łączniku Przedszkola w Stęszewie.

   

 • Jednocześnie przypominamy o konieczności zgłoszenia się do sekretariatu przedszkola w dniach 25-29.06.2018 r.w celu podpisania umowy świadczenia usług w zakresie wychowania przedszkolnego.
 • Prosimy o przygotowanie do wglądu metryki urodzenia dziecka oraz podanie numeru pesel obojga rodziców.
 • wprowadzono: 08.06.2018 r.

***

Od dnia 12 marca 2018 r. w sekretariacie Przedszkola w Stęszewie będzie można pobierać dokumenty dotyczące rekrutacji NOWYCH dzieci.

Wzory wszystkich druków i załączników:

Dokumenty należy składać do sekretariatu Przedszkola w terminie od 12 do 30 marca 2018 r. w zamkniętych kopertach opisanych imieniem i nazwiskiem dziecka oraz datą urodzenia.

 

 • * * *
 • Od 29 stycznia 2018 r. wychowawcy będą wydawali w grupach deklarację kontynuacji edukacji w Przedszkolu w Stęszewie na rok szkolny 2018/2019.
 • deklaracja kontynuacji

Wszystkich Rodziców, którzy wyrażają chęć dalszego uczęszczania swoich dzieci do naszego Przedszkola,                                 prosimy o zwrot wypełnionych deklaracji do dnia 09.02.2017r.

*****************************************