INFORMACJE

ZAJĘCIA ADAPTACYJNE DLA NOWYCH DZIECI

Informujemy ,że zajęcia adaptacyjne dla wszystkich nowych dzieci odbędą się w dniu 30.08.2022 o godzinie 12:00,13:00 i 14:00. Listy z podziałem dzieci na grupy oraz informacją o godzinie zajęć adaptacyjnych zostaną udostępnione dla Państwa w łączniku Przedszkola w dniu 22.08.2022.

wprowadzono: 27.07.2022


Podczas wakacji letnich sekretariat przyjmuje interesantów w godzinach 08-14:00.


UWAGA! Informacja dla rodziców NOWYCH dzieci:

Przypominamy o obowiązku dostarczenia dokumentów rekrutacyjnych dotyczących dzieci przyjętych do Przedszkola w Stęszewie na rok szkolny 2022/2023. Wymagane dokumenty: informacja dotycząca korzystania z usług w zakresie wychowania przedszkolnego, lista zgód obejmujących cały cykl edukacyjny oraz karta uzupełniająca informacje o dziecku uczęszczającym do Przedszkola. Niedostarczenie dokumentów do dnia 03.06.2022 roku będzie równoznaczne z rezygnacją korzystania dziecka z usług Przedszkola w Stęszewie. Dokumenty należy umieścić w kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem dziecka oraz wrzucić do urny znajdującej się przy wejściu do łącznika Przedszkola w Stęszewie w godzinach pracy placówki (06:30-16.30).

Ważne- na składanych dokumentach wymagany jest podpis obojga rodziców.

Dokumenty należy umieścić w kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem dziecka oraz wrzucić do urny na dokumenty znajdującej się przy wejściu do Przedszkola w godzinach pracy placówki (06:30-16:30).

wprowadzono: 25.05.2022


INFORMACJE GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARANEGO W SPRAWIE ZASZCZEPIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY PRZECIW CHOROBOM ZAKAŹNYM DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM, UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ORAZ PONADPODSTAWOWYCH W JĘZYKU POLSKIM I UKRAIŃSKIM:UWAGA!

1. Prosimy o podanie wychowawcom informacji do dnia 27.05.2022 r. o planowanych nieobecnościach dzieci w miesiącu CZERWCU w związku z koniecznością dokonania ich wcześniejszego rozliczenia.

2. W dniu 17.06.2022 r. (piątek) Przedszkole pełni dyżur opiekuńczy. Prosimy zainteresowanych Rodziców o zapisanie dziecka za pośrednictwem poczty elektronicznej: przedszkole@przedszkole-steszew.pl  do dnia 27.05.2022 r.

wprowadzono:13.05.2022


Informujemy, że od 01 lipca do 31 lipca br. oraz w dniach 29-31 sierpnia Przedszkole w Stęszewie pełni dyżur wakacyjny – zapisy na karcie zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie od 27 kwietnia do 17 maja 2022.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy we wskazanym wyżej terminie  wrzucić do urny na dokumenty przy wejściu do budynku.

Dyżur od 01 sierpnia do 26 sierpnia pełni Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jeziorkach, ul. Pocztowa 12, w godz. 06:30-16:30.

Dzieci prosimy zgłaszać w przedszkolach macierzystych.
Dowóz dziecka do wybranej placówki- we własnym zakresie.
 Opłatę za dyżur należy uiścić do 24 czerwca 2022. W przypadku nieobecności dziecka opłata nie będzie zwracana
.

1.Karta zgłoszenia na dyżur wakacyjny do Przedszkola w Stęszewie:

2. Karta zgłoszenia na dyżur wakacyjny do Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Jeziorkach:W dniu 02.05.2022r. (poniedziałek) Przedszkole w Stęszewie pełni dyżur opiekuńczy. Prosimy zainteresowanych rodziców o zapisanie dziecka w sekretariacie nr tel. ( 618134-345) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: przedszkole@przedszkole-steszew.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.04.2022r.

Informujemy, że dokumenty do pobrania dotyczące rekrutacji nowych dzieci na rok szkolny 2022-2023 zostały udostępnione w zakładce REKRUTACJA.


Harmonogram dyżuru placówek przedszkolnych Gminy Stęszew w wakacje letnie 2022r:Drodzy Rodzice!

Dnia 11 lutego 2022 r. wychowawcy przekażą Państwu w teczkach dzieci deklarację kontynuacji edukacji w Przedszkolu w Stęszewie na rok szkolny 2022/2023 oraz formularz zgód rodzica. Wszystkich rodziców, którzy wyrażają chęć dalszego uczęszczania swoich dzieci do naszego przedszkola prosimy o zwrot wypełnionej deklaracji wraz z wypełnionym formularzem zgód rodzica (dokumenty proszę wrzucić do urny znajdującej się przy wejściu do budynku) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.02.2022 r. Nie złożenie deklaracji skutkuje nie zapisaniem dziecka na listę wychowanków w roku szkolnym 2022/2023. Poniżej druk deklaracji kontynuacji edukacji oraz formularz zgód dla rodzica do pobrania w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu:

Ważne! Na wyżej wymienionych dokumentach wymagany jest podpis obojga rodziców

wprowadzono: 11.02.2022


Dyrektor Przedszkola w Stęszewie ogłasza nabór dzieci na rok szkolny 2022/2023

Rekrutacja nowych dzieci odbędzie się w terminie  07-23.03.2022r.


KOMUNIKAT DYREKTORA!

Drodzy Rodzice, w związku z dużą ilością zachorowań w ostatnim czasie wśród dzieci, proszę o niezwłoczne powiadamianie Przedszkola o pozytywnych wynikach testu na COVID-19.

Informacja od Państwa przyspieszy procedurę zgłaszania tych zachorowań odpowiednim organom, co zwiększy bezpieczeństwo wśród dzieci i pracowników.

Dziękujemy za wyrozumiałość.

Z poważaniem,

Dyrektor Przedszkola

Bernadeta Smelka

Szanowni Państwo!

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną, która może być zagrożeniem dla zdrowia- podstawa prawna § 18 ust. 2 pkt 2a i 2c rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r., poz. 1166 z e zmianami) oraz ze względu na dużą absencję personelu, w porozumieniu z organem prowadzącym informuję, że w okresie od 10.12.2021 do 17.12.2021 w Przedszkolu w Stęszewie zostaje zmniejszona liczba funkcjonujących oddziałów do 8.
W celu realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego pozostają uruchomione wszystkie grupy dzieci 6 letnich. Rodziców dzieci z grup młodszych prosimy o zgłoszenie u wychowawców konieczności zapewnienia opieki w tym terminie. W zależności od potrzeb rodziców i związanej z tym liczebności dzieci zostaną utworzone grupy w tym samym wieku, zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym oraz wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 19 listopada 2020r.

O dalszym działaniu przedszkola będziecie Państwo na bieżąco informowani za pośrednictwem strony internetowej oraz przez wychowawców.

Dyrektor Przedszkola w Stęszewie

Bernadeta Smelka

wprowadzono: 09.12.2021


UWAGA- dyżury opiekuńcze!

Drodzy Rodzice, Przedszkole w Stęszewie ogłasza dyżury opiekuńcze w poniższych terminach:

I dyżur opiekuńczy w okresie przerwy świątecznej

II dyżur opiekuńczy w dniu 07.01.2022r.

III dyżur opiekuńczy w okresie ferii zimowych 17-28.01.2022r.

Rodziców zainteresowanych zapisem dziecka na wybrany termin prosimy o pobranie poniższej karty zgłoszenia dziecka na dyżur opiekuńczy.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy złożyć do urny na dokumenty znajdującej się przy wejściu do budynku w nieprzekraczalnym terminie do 14.12.2021r. 

wprowadzono: 26.11.2021r.Szanowni Rodzice! W dniu 12.11.2021r. (piątek) Przedszkole pełni dyżur opiekuńczy. Prosimy zainteresowanych rodziców o zapisanie dziecka w sekretariacie (nr tel.61 8134-345) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: przedszkole@przedszkole-steszew.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.11.2021r.

wprowadzono: 21.10.2021r.


Szanowni Państwo! Trwa akcja rejestracji potencjalnych Dawców szpiku, serdecznie zapraszamy do udziału.
Szanowni Państwo,

Przekazuję na Państwa ręce pierwszy numer magazynu dla dyrektorów, nauczycieli, rodziców: „wielkoPOLSKA oświata – naszym wspólnym dobrem”.

Magazyn, który będzie ukazywał się w wersji elektronicznej co dwa miesiące, to przestrzeń, którą wypełnią tematy poświęcone nauczaniu, wychowaniu, profilaktyce, byśmy jako dyrektorzy, rodzice, nauczyciele szli jedną, wspólną drogą, prowadzącą do wzmocnienia wielkopolskiej oświaty.

W Wielkopolsce pracuje ponad trzy tysiące dyrektorów, prawie 64 tysiące nauczycieli, uczy się około 450 tysięcy uczniów, których dobro leży na sercu ich rodziców. To olbrzymia wspólnota, od której realnie zależy jakość oraz kształt naszego społeczeństwa. Naszym celem, a jednocześnie marzeniem jest, by magazyn dotarł do każdego dyrektora, nauczyciela i rodzica w Wielkopolsce; by stał się pewnego rodzaju pomostem wymiany myśli, doświadczeń, działań i inicjatyw.

Gorąco zapraszam Państwa do lektury, a także proszę o przekazanie naszego magazynu wszystkim nauczycielom oraz rodzicom w Państwa przedszkolu, szkole, placówce.

Zapraszam również do wspólnego wypełniania treściami stron, szczególnie w części „Co piszczy w…”; do dzielenia się tym, co wartościowe i dobre w Państwa lokalnych społecznościach. Chętnie będziemy o tym pisać, ponieważ wielkoPOLSKA oświata jest dobrem wspólnym nas wszystkich.

Z wyrazami szacunku
Robert Gaweł
Wielkopolski Kurator Oświaty


Po sprawdzeniu budynku przez odpowiednie służby umożliwiamy powrót dzieci do placówki.

Z poważaniem, Bernadeta Smelka

wprowadzono: 01.09.2021


Wszystkich rodziców dzieci nowo przyjętych prosimy o zapoznanie się z procedurą bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 obowiązującą od 01.09.2021. Wypełnione załączniki numer 1 i 2 należy pobrać ze strony internetowej ( zakładka COVID-19), wypełnić i wrzucić do urny na dokumenty w pierwszym dniu pobytu dziecka w placówce.


Uwaga- nowe informacje dla rodziców dzieci przyjętych do Przedszkola w Stęszewie na rok szkolny 2020/2021 znajdują się w zakładce REKRUTACJA.


Informacja o wynikach naboru na stanowisko pomocy kuchennej:

wprowadzono: 31.08.2021

OFERTY PRACY:

Dyrektor Przedszkola w Stęszewie ogłasza nabór na wolne stanowisko pomocy kuchennej:

wprowadzono: 13.07.2021r.


Przedszkole w Stęszewie zatrudni nauczyciela współorganizującego proces wychowawczo – dydaktyczny, praca z dzieckiem autystycznym w wymiarze 20 godzin tygodniowo. Wymagania: kwalifikacje do pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym, z zakresu pedagogiki specjalnej lub oligofrenopedagogiki. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres e-mail:przedszkole@przedszkole-steszew.pl lub kontakt pod nr. tel. : (061)8134-345.